Các lời khuyên của linh mục Ange Rodriguez để chiến đấu với các thần dữ

422

Các lời khuyên của linh mục Ange Rodriguez để chiến đấu với các thần dữ

Trong vòng mười năm, tu sĩ Dòng Đa Minh là người trừ quỷ của địa phận Lyon. Tác phẩm gần đây của cha là quyển Chuyên gia về ma quỷ. Cuộc chiến đấu của một người trừ quỷ, cha nêu lên các kinh nghiệm của một sứ vụ ngày càng có nhiều yêu cầu.

  1. Hãy hợp lý

Những gì chúng ta sống, phải phân tích được về mặt lý tính. Vì quỷ có thể ở trong đó. Chúng ta không đối thoại đủ với trí tuệ của mình. Phải luôn kiểm lại một cách theo lý tính những gì bạn đi qua.

 2. Làm chủ trí tưởng tượng của mình

Chỉ có Chúa mới biết tương lai. Kẻ thù, nó biết các mong manh, quá khứ của chúng ta. Nó có thể tấn công chúng ta bằng các kỷ niệm, các câu làm chúng ta tổn thương để đào sâu vết thương. Nếu một lời nói xấu đến với bạn ngoài bối cảnh của nó, thì có khả năng lời nói đó của quỷ. Hoặc bạn hành động theo lý tính của mình là đuổi tư tưởng này đi. Hoặc bạn bám vào và cứ suy nghĩ về nó hoài. Quỷ không làm gì mà không có ý muốn của bạn. Nó đẩy chúng ta vào đường tội lỗi nhưng không bao giờ nó là người quyết định cuối cùng. Một luật vàng: “Tư tưởng đầu tiên không thuộc về bạn, nhưng tư tưởng thứ nhì thì…”

3. Tránh khoa thần bí

Phải chạy trốn các khoa thần bí, bói toán, chữa lành kỳ quái… đó là những cánh cửa của quỷ. Nếu mình nghe tiếng tổ tiên mình trong những buổi gọi hồn hay nơi miệng của nhà ngoại cảm, thì đó là tiếng của thần dữ. Họ không phải là trung gian giữa Chúa và con người. Một người ngoại cảm có thể hoàn toàn bị quỷ chi phối, dù họ không bị quỷ ám. Chúng ta có thể cầu nguyện xin thiên thần giúp đỡ chúng ta.

4. Đừng sợ

Nếu các đồ đạc tự một mình nó di chuyển thì đó là con quỷ nghịch ngợm. Các Tổ phụ sa mạc cũng đã nói về chuyện này. Đó là những kẻ thù thấp hèn nhất. Chúng như những con chó điên bị trói. Một ít nước thánh là đủ. Cũng như các tư tưởng khiêu dâm hay phạm thượng không chứng tỏ đó là người bị quỷ ám. Tất cả những tấn công này là để nhằm làm cho chúng ta xa Chúa.

5. Giữ một đời sống đạo

Đôi khi đem họ đi xưng tội rồi đi rước lễ là có thể chữa lành họ. Các bí tích và lòng tôn kính Đức mẹ là vũ khí tốt nhất. Hãy xin Đấng đang điều khiển trong lòng mình. Và nếu bạn cảm thấy mình bị giao động, hãy lặp lại câu này: «Cả thần trí tôi xin ca ngợi Chúa.» Vậy là nó sẽ đuổi hết mọi thần dữ đi.

Xin đọc: Ange Rodriguez. Người trừ quỷ