Quyển Thánh Kinh được tìm thấy ở địa ngục

2888

Quyển Thánh Kinh được tìm thấy ở địa ngục

aleteia.org, Arthur Herlin, 2016-09-13

Các đoạn còn nguyên cho chúng ta bài học của sự quan phòng.

Câu chuyện đã xảy ra từ lâu nhưng được khơi lại nhân dịp kỷ niệm 15 năm biến cố ngày 11 tháng 9-2001. Ngày 30 tháng 3 năm 2002, trong khi các nhân viên chữa lửa vẫn còn dọp dẹp các đống gạch vụn thì một nhân viên khám phá một chuyện kỳ lạ: quyển Thánh Kinh khảm trong một mẫu sắt nóng chảy. Quyển Thánh Kinh mở vào đúng trang Bảy Mối Phước Thật, phần còn lại dính chặt vào nhau. Năm 2002, một nhân viên chữa lửa đã đưa các trang này cho nhiếp ảnh gia Joel Meyerowitz đang làm việc tại đây.

Khi nhiếp ảnh gia Joel Meyerowitz nhận được, ngay lập tức ông để ý đến đoạn vẫn còn mở ở Quyển sách: “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: “Mắt đền mắt, răng đền răng. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác, trái lại nếu ai bị vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa” (Phúc Âm thánh Matêô đoạn 5, câu 38-39).

Năm 2012, ông Joel Meyerowitz đã tặng bảo vật này cho viện bảo tàng tưởng niệm ngày 11 tháng 9 và bây giờ nó được chưng bày ở đây.

Năm 2015 khi đến Mỹ, Đức Phanxicô đã đến xem ở phòng trưng bày 911 Museum Memorial, New York.