Hôm nay Đức Phanxicô đi thăm cha giáo Francisco Cortés

438

Hôm nay Đức Phanxicô đi thăm cha giáo Francisco Cortés

Thứ hai, 6 tháng 7-2015, linh mục Francisco Cortés sẽ gặp Đức Phanxicô ở trường Guayaquil, nơi cha đào tạo các chủng sinh Dòng Tên mà ngày xưa Đức Jorge Mario Bergoglio gởi đến cho cha. Đức ông Roberto Pazmiđo kể, “cứ mỗi lần có ai ở Ecuador qua Vatican gặp ngài, ngài đều hỏi thăm tin tức của cha Paquito (Francisco Cortés) và gởi lời chào.”

Linh mục Francisco Cortés trong phòng của ngài tuần vừa qua
Linh mục Francisco Cortés trong phòng của ngài tuần vừa qua

Lòng biết ơn cha giáo nói lên lòng khiêm tốn, sự cao thượng nơi con người của Đức Phanxicô.

Lòng biết ơn là bộ nhớ của quả tim, quả tim còn thì lòng biết ơn còn, quả tim mất thì lòng biết ơn mất. Lòng biết ơn là một cái gì khá hiếm nên chỉ có một người phung cùi được chữa lành đi trở lại cám ơn Chúa Giêsu. Sao lạ vậy? Vì lòng biết ơn là một đức tính và đức tính thì phải trau dồi. Chưa trau dồi chưa biết ơn được.

Người có lòng biết ơn là người làm chủ được đời mình, biết trước biết sau, biết mình từ đâu đến, biết mình nhận được những gì từ ai cho. Người vô ơn thì thích trách nhưng người biết ơn thì cứ nhắc đến chuyện tốt lành mình nhận.

Lòng biết ơn là một cái gì không thể mong chờ nên ngày xưa Khổng Tử đã bi quan cho rằng, “cứ vui vẻ làm nhưng đừng chờ lòng biết ơn.” Còn người Pháp thì lạc quan hơn vì họ cho rằng “Lòng biết ơn là món nợ mà người ta cứ thích mắc nợ hoài.”

Và Hôm nay Đức Phanxicô đi thăm cha giáo Francisco Cortés!

Marta An Nguyễn