Câu chuyện về nhà sáng lập Quỹ Giáo hoàng Thánh Phêrô

509

Câu chuyện về nhà sáng lập Quỹ Giáo hoàng Thánh Phêrô

Osservatore Romano

Quỹ Giáo hoàng Thánh Phêrô được thành lập năm 1889 ở Caen, nước Pháp. Quỹ này do sáng kiến đầu tiên của bà Jeanne và bà Stéphanie Bigard.

564b

Nhờ liên lạc thường xuyên với các nhà truyền giáo ở các nơi nên hai mẹ con bà Bigard hiểu rằng, một cộng đoàn địa phương sẽ không bao giờ trở thành một Giáo hội độc lập nếu không có giám mục, linh mục, tu sĩ riêng của mình, vì không ai có thể hơn họ để lượng định được sự phong phú trong truyền thống của mình, rao giảng Phúc Âm trong tinh thần văn hóa đặc biệt của mình, một cách có hiệu quả nhất và rốt ráo nhất.

Vì đã cho hết tất cả của cải của mình để giúp đào tạo các chủng sinh trong các nước thừa sai, và cũng đã cống hiến đời mình qua các việc làm hy sinh và cầu nguyện nên bà Jeanne và Stéphanie Bigard xin các người khác cũng giúp lời cầu nguyện và đóng góp tài chánh để đáp ứng nhu cầu của rất nhiều người trẻ muốn làm linh mục. Bà Jeanne kiên trì mời gọi một số lớn người vào nhóm của bà để thực hiện các chương trình sau:

-. Nhấn mạnh đến sự cần thiết phải đào tạo và giáo dục các linh mục và các tu sĩ.

-. Đóng góp một cách quảng đại cho sự tăng trưởng của hàng tu sĩ địa phương.

-. Nới rộng dần dần mục đích này bằng cách hợp tác vào việc đào tạo các nam nữ tuyển sinh khao khát được làm linh mục, tu sĩ, nhất là đào tạo hàng ngũ tu sĩ địa phương.

Vì lý do sức khỏe yếu đuối, kể từ ngày 22 tháng 1-1905, bà Jeanne Bigard không còn ở trong ban điều hành Quỹ Thánh Phêrô. Bà qua đời ngày 28 tháng 4 năm 1934 và được chôn gần mẹ mình là bà Stéphanie Bigard ở nghĩa trang Montparnasse, Paris, nước Pháp.

Năm 1920, trụ sở trung ương của Quỹ được đưa về Rôma. Nhóm nhỏ ngày nào bây giờ lớn lên và lan khắp Âu Châu và ngay cả ngoài Âu Châu. Với sự chấp thuận của Tòa Thánh, ngày 3 tháng 5 – 1922, Quỹ mang tên là “Quỹ Giáo hoàng Thánh Phêrô”

Nhờ trực cảm và tầm nhìn của hai mẹ con bà Bigard mà rất nhiều giám mục, linh mục, tu sĩ được sự giúp đỡ của Quỹ Thánh Phêrô. Ngày nay Quỹ giúp cho 884 chủng viện và vào khoảng 73.000 chủng sinh. Họ ở khắp các châu lục: Phi Châu, Á Châu, Mỹ châu, Âu Châu và Úc châu.