“Sự dữ con người có thể làm dường như không thể tưởng tượng được”

142

“Sự dữ con người có thể làm dường như không thể tưởng tượng được”

Đức Phanxicô trong lễ Hiện Xuống ngày chúa nhật 28 tháng 5 năm 2023 | © Truyền thông Vatican

cath.ch, I.Media, 2023-05-28

Với những người “bị ngắt kết nối, bị tê liệt vì tính thờ ơ, vì bị cô đơn”, Đức Phanxicô khuyên nên đến cầu xin với Chúa Thánh Thần. Ngài giảng trong bài giảng ngày lễ Hiện Xuống, 28 tháng 5 tại Đền thờ Thánh Phêrô.

Trong bài giảng của ngài, Đức Phanxicô đã rất buồn: “Quá nhiều chiến tranh, quá nhiều xung đột: sự dữ con người có thể làm dường như không thể tưởng tượng được!”. Đằng sau những “sự thù nghịch này, ngài tố cáo “tinh thần chia rẽ, ma quỷ”, kẻ “thích thú với những đối kháng, bất công, vu khống”. Ngài ghi nhận, những cố gắng của chúng ta để xây dựng hòa hợp là chưa đủ, ngài khuyên giáo dân nên chạy đến với Chúa Thánh Thần, Đấng “đổi mới trái đất không phải bằng cách thay đổi thực tại, nhưng bằng cách làm hài hòa”.

Nếu không có Chúa Thánh Thần, Giáo Hội trơ trơ, đức tin chỉ là giáo điều, luân lý chỉ là bổn phận, chăm sóc mục vụ chỉ là công việc. Đức Phanxicô khẳng định, trên hết mọi sự, Giáo hội cần đến Chúa Thánh Thần: “Chúng ta hãy đặt Chúa Thánh Thần vào trọng tâm Giáo hội, nếu không, trái tim của chúng ta sẽ không được tình yêu của Chúa Giêsu đốt cháy mà chỉ là tình yêu dành cho chính mình.”

Cảnh giác với những “giáo lý lạnh lùng”

Đức Phanxicô xin đặt Chúa Thánh Thần lên hàng đầu và ở trọng tâm công việc của Thượng hội đồng, ngài lên tiếng: “Thượng hội đồng về tính đồng nghị – một hội thảo để suy tư về tương lai của Giáo hội, được khai mạc vào năm 2021 và sẽ kết thúc vào năm 2024 – không nhằm mục đích đòi các quyền và nhu cầu theo chương trình nghị sự của thế giới, cũng không phải đi đến đâu gió thổi chúng ta đến. Chúa Thánh Thần cũng không có một “dự án có cấu trúc” cũng không có kế hoạch chính xác và rõ ràng. Đức Phanxicô chỉ trích một số thần học gia đã có những học thuyết lạnh lùng, có vẻ như toán học.

Để thực hiện việc “bước đi theo Thần Khí”, Đức Phanxicô khuyên chúng ta nên cầu xin Chúa Thánh Thần mỗi ngày: “Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến!” Ngài đặt cho giáo dân một số câu hỏi: “Tôi có vội phán xét, chỉ tay và đóng sầm cửa vào mặt người khác, coi mình là nạn nhân của mọi thứ và mọi người không? Tôi có đang tha thứ không, tôi có đang thúc đẩy hòa giải và tạo hiệp thông không?”.

“Nếu thế giới bị chia rẽ, nếu Giáo hội bị phân cực, nếu trái tim bị phân mảnh, chúng ta đừng lãng phí thì giờ để chỉ trích người khác và tức giận mình, nhưng hãy cầu xin Chúa Thánh Thần, Đấng có thể giải quyết điều này.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

“Chúng ta đừng để bị tê cứng vì tính thờ ơ”