Hè về, hè về

37

Hè về, hè về

Tháng bảy, tháng tám đã về, tháng nghỉ hè, tháng của nghỉ ngơi. Đức Phanxicô sẽ nghỉ hè tháng 7 và trở lại với các buổi tiếp kiến chung hàng tuần ngày thứ tư 7 tháng 8. Chúng tôi xin được nghỉ hè tháng 7, tháng 8, nhưng sẽ tiếp tục với các câu tweet, Instagram hàng ngày của ngài, bài hàng tuần của cha Rolheiser.

Chúng tôi chân thành kính chúc quý độc giả một mùa hè an lành, nghỉ ngơi và tràn đây sức khỏe.

Quý mến,

Giuse Nguyễn Tùng Lâm, Marta An Nguyễn và J.B. Thái Hòa