Bốn cách để tăng sự hiện diện của Chúa Thánh Thần trong tâm hồn chúng ta

77
Bốn cách để tăng sự hiện diện của Chúa Thánh Thần trong tâm hồn chúng ta
Hãy để Chúa Thánh Thần hành động trong chúng ta. Có nhiều cách để chuẩn bị tâm hồn đón nhận Chúa Thánh Thần và chúng ta cần chuẩn bị để đón nhận Ngài.
famillechretienne.fr, linh mục Marc Fassier, 2024-05-2024
Một ngày nọ, các Tông đồ đến hỏi Chúa Giêsu: “Xin Thầy tăng đức tin cho chúng con.” Chúa Giêsu trả lời bằng hình ảnh hạt cải. Thường chúng ta muốn xin Chúa Thánh Thần nhiều hơn để làm những chuyện vĩ đại. Nhưng điều trước tiên chúng ta nên nhớ, Chúa Thánh Thần là một trong Ba Ngôi, dù Ngài không có khuôn mặt riêng, Ngài hiển hiện một cách cá nhân, không giới hạn và trọn vẹn. Đó là ơn triệt để và toàn diện, phản ánh hữu hiệu tình yêu tuyệt đối của Chúa Cha và Chúa Con.
Vì thế câu hỏi là ở khía cạnh nào Chúa Thánh Thần sẽ hành động trong chúng ta: đó chính là cuộc sống chúng ta.
Để nói về việc Ngài đến với chúng ta, ngoài sự hiện diện, truyền thống kitô giáo còn nói đến nơi cư trú của Ngài, Thánh Phaolô đã nói: “Không phải tôi sống mà Chúa sống trong tôi.” Chúng ta luôn ngạc nhiên trước thực tế lạ lùng này. Chúng ta được tạo dựng để có khả năng mang sự hiện diện siêu nhiên của Thiên Chúa trong tận sâu thẳm tâm hồn, Thánh Augustinô đã nói: “Hãy tự hỏi lòng mình: nếu tâm hồn chúng ta tràn đầy bác ái, thì chúng ta đã có Chúa Thánh Thần.”
1. Chăm sóc nơi Chúa Thánh Thần ngự xuống
Theo ngôn ngữ của Lễ Ngũ Tuần, Chúa Thánh Thần muốn biến mình thành “vị khách dịu dàng nhất của tâm hồn chúng ta”. Khách sạn tâm hồn chúng ta đã sẵn sàng đón Chúa Thánh Thần gõ cửa chưa? Vì nếu chúng ta là người tốt, sẵn sàng đón nhận Bánh Thánh là Chúa Thánh Thần, thì việc Chúa đến sẽ biến đổi cuộc đời chúng ta và giúp chúng ta trở nên thánh thiện.
2. Dọn dẹp khách sạn tâm hồn
Có nghĩa là làm cho tâm hồn thơm tho dễ chịu để chính chúng ta cũng muốn ở lại, tất cả đều cần đến sự hợp tác của chúng ta. Sắp xếp khách sạn thứ tự là nhận ra sự hỗn loạn của tội lỗi trong cuộc sống và xin Chúa tha thứ.
3. Sống bác ái, nhân ái
Sống bác ái làm cho tâm hồn chúng ta dễ chịu. Sẵn sàng mở cửa là điều không thể nếu tâm hồn chúng ta liên tục phân tán. Khi Chúa Thánh Thần đến, Ngài tự hiến một cách cá nhân, không giới hạn và trọn vẹn.
4. Cầu nguyện mỗi ngày
Cầu nguyện giúp chúng ta sẵn sàng: “Lạy Chúa là Đấng An ủi tối thượng, xin Chúa đến với chúng con!” Điều chúng ta cần là tăng lòng khao khát đón nhận Ngài, nhận ra bước chân của Ngài, nghe Ngài gõ cửa tâm hồn. Thánh Seraphim thành Sarov, nhà thần bí vĩ đại người Nga nói về ước muốn của Chúa Thánh Thần như một cuộc chinh phục: “Mục tiêu thực sự của đời sống kitô hữu chúng ta là chinh phục Chúa Thánh Thần. Cầu nguyện, ăn chay, làm việc thiện và các việc lành khác nhân danh Chúa Kitô là phương tiện để đón nhận Chúa Thánh Thần…” Chúa Thánh Thần muốn hành động nơi người có thiện chí, người muốn tạo cho tâm hồn mình thành nơi ở dễ chịu, nơi dành cho sự sống siêu nhiên của Thiên Chúa. khi chúng ta nhường chỗ cho Chúa Thánh Thần, niềm vui của chúng ta sẽ vô cùng lớn lao.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch