Vatican và giáo hoàng thông qua thẻ sức khỏe

67

Vatican và giáo hoàng thông qua thẻ sức khỏe

cath.ch, I. Media, 2021-08-08

Kể từ ngày thứ sáu 6 tháng 8, nước Ý và Vatican thông qua thẻ sức khỏe. Ở quốc gia nhỏ nhất thế giới này, du khách phải có thẻ sức khỏe để vào thăm các Viện bảo tàng Vatican. Nhưng ở Ý, thẻ sức khỏe được gọi là Thẻ Xanh, Green Pass, không áp dụng cho nhà thờ và các thánh lễ và như thế không áp dụng cho cả Đền thờ thánh Phêrô ở Rôma. .

Một nguồn tin Vatican nói với hãng tin I. Media, “Giáo hoàng đã có thẻ sức khỏe.” Theo hãng tin I. Media, ngài “rất tự hào” vì đã có thẻ sức khỏe, ngài không xem đây là “vi phạm tự do của mình nhưng là dấu hiệu của trách nhiệm và nghĩa vụ công dân.” Tòa Thánh vẫn chưa công bố thông tin này.

“Tình tương trợ hòa hợp”

Từ đầu cuộc khủng hoảng sức khỏe, Đức Phanxicô luôn kêu gọi người dân tuân thủ các tiêu chuẩn do chính phủ Ý đặt ra. Tháng 5 năm 2020, ngài đã can thiệp để xin các giám mục Ý tuân theo chỉ thị khi họ mất kiên nhẫn thấy các nhà thờ bị đóng cửa.

Trong phần thông tin của Vatican News, cổng thông tin chính thức của Tòa thánh, Bác sĩ Aldo Bova, đại diện của hiệp hội các bác sĩ giáo dân, nhấn mạnh tính hữu ích của quy trình an toàn vệ sinh do chính phủ Ý áp dụng trong việc chiến chống đại dịch. Ông ca ngợi tinh thần “tương trợ hòa hợp” được Đức Phanxicô hỗ trợ.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Cần phải có thẻ sức khỏe để thăm các Viện bảo tàng Vatican