Marathon cầu nguyện: Từ Guadalupe, cầu nguyện cho công nhân và các chủ hãng

208

Marathon cầu nguyện: Từ Guadalupe, cầu nguyện cho công nhân và các chủ hãng

Vương cung thánh đường Mexico City, Mexicô

fr.aleteia.org, Agnès Pinard Legry, 2021-05-25

Trong suốt tháng 5, Đức Phanxicô tổ chức tháng marathon cầu nguyện để chấm dứt dịch Covid-19. Chuỗi cầu nguyện này liên kết ba mươi đền thờ khác nhau trên khắp thế giới. Mỗi ngày, một đền thờ sẽ lần hạt, cầu nguyện theo một ý chỉ đặc biệt. Hôm nay thứ tư, 26 tháng 5, marathon cầu nguyện của Đức Phanxicô dừng tại Đền thờ Đức Mẹ ở Guadalupe, Mexico.

Đức Mẹ Guadalupe, Đức Mẹ của lòng thương xót

Đức Mẹ Guadalupe, Đức Mẹ của lòng thương xót đã hiện ra bốn lần với Juan Diego người Ấn Độ và để lại hình ảnh Đức Mẹ mang thai in trên tấm áo choàng và bây giờ được toàn thế giới tôn kính. Năm 1737, Đức Mẹ Guadalupe được tuyên bố là Thánh bổn mạng của Mexicô, năm 1910 Thánh Piô X tuyên bố Mẹ là Mẹ bảo trợ của Châu Mỹ La Tinh, và năm 1935 là Mẹ bảo trợ quần đảo Phi Luật Tân. Đức Mẹ Guadalupe cũng cũng là Mẹ bảo trợ cho những đứa trẻ chưa sinh, cho những khi chúng ta đau đớn, và bảo vệ gia đình và con cái chúng ta.

Ý chỉ cầu nguyện: cầu nguyện cho công nhân và các chủ hãng

Trong ngày thứ tư 26 tháng 5, marathon cầu nguyện của Đức Phanxicô xin chúng ta đặc biệt cầu nguyện cho các công nhân và các chủ hãng. Trong buổi tiếp kiến chung tháng 5 năm 2020, trong làn sóng đại dịch Covid-19, Đức Phanxicô đã tuyên bố: “Tôi mời gọi cuộc khủng hoảng này trở thành cơ hội để đặt phẩm giá con người và phẩm giá công việc làm trọng tâm. Công việc của con người là tiếp nối công việc của Chúa và do đó, ơn gọi của con người là sáng tạo, tái tạo, làm việc. Với công việc, con người là người sáng tạo, có được một phẩm giá làm cho con người giống Thiên Chúa, phẩm giá của công việc.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Marathon cầu nguyện: Từ Gharb, Malta, cầu nguyện cho các thầy cô giáo và nhà giáo dục