Đức Phanxicô mở Năm Thánh I-nhã

477

Đức Phanxicô mở Năm Thánh I-nhã

cath.ch, I. Media, 2021-05-24

Ngày chúa nhật 23 tháng 5, trong một thông điệp video để tham gia buổi cầu nguyện trên toàn thế giới, Đức Phanxicô đã thành lập Năm Thánh I-nhã. Ngài mong muốn năm 2021, năm kỷ niệm 500 năm ngày Thánh I-nhã trở lại sẽ là dịp để chúng ta sống “kinh nghiệm trở lại.”

Đức Phanxicô tóm tắt, “lần theo dấu chân nhà sáng lập Dòng Tên, ngài đã đi từ cuộc sống trần tục sang cuộc sống của một tín hữu kitô, nhờ phát súng thần công làm ngài bị thương và vì thế đã làm thay đổi cuộc đời của ngài và của dòng lịch sử.” Đức Phanxicô nhấn mạnh, việc trở lại không phải là việc của một ngày, nhưng là việc của mỗi ngày.

Đức Phanxicô nói: “Trong suốt cuộc đời của mình, ngày này qua ngày khác, Thánh I-nhã đã hoán cải và nhờ phân định, người cựu chiến binh đã đặt Chúa Giêsu-Kitô vào trọng tâm đời sống của mình. Phân định không phải luôn đúng ngay từ đầu, nhưng phải dò tìm.” Trong những năm 1970, khi còn là giám tỉnh Dòng Tên ở Argentina, Đức Phanxicô đã đặt các Bài tập Linh thao của Thánh I-nhã vào trọng tâm Dòng Tên ở Argentina.

Ngài xin chúng ta cầu nguyện nhiều để khám phá “sự phong phú của linh đạo Chúa đã ban cho Thánh I-nhã”, và để “hoán cải luôn diễn ra trong đối thoại với Chúa và với thế giới.

Năm Thánh I-nhã được khánh thành ngày 20 tháng 5 năm 2021, ngày kỷ niệm 500 năm ngài bị thương, dẫn đến sự trở lại của Thánh I-nhã khi ngài còn trẻ. Năm Thánh I-nhã sẽ kết thúc ngày 31 tháng 7 năm 2022. Nhiều sự kiện thiêng liêng sẽ được tổ chức trong năm nay theo chủ đề: “Hãy nhìn mọi sự mới trong Chúa Kitô”.

Ngày mấu chốt của Năm Thánh sẽ tổ chức ở thành phố Marseille, nước Pháp từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11. Và Đức Phanxicô đã được chính thức mời.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Linh mục Arturo Sosa: điểm chung giữa Đức Phanxicô và Thánh I-nhã