Liên tôn giáo: Liên Hiệp Quốc thiết lập Ngày quốc tế về tình huynh đệ nhân loại

209

Liên tôn giáo: Liên Hiệp Quốc thiết lập Ngày quốc tế về tình huynh đệ nhân loại

saphirnews.com, Lina Farelli, 2020-12-25

Đức Phanxicô và Đại giáo sĩ Imam của Al-Azhar, Ahmed Al-Tayyeb ký kết Văn kiện về Tình huynh đệ giữa con người năm 2019.

Bắt đầu từ năm 2021, một Ngày Quốc tế mới được ghi vào chương trình của Liên Hiệp Quốc: ngày tình huynh đệ nhân loại.

Ngày 21 tháng 12, Liên Hiệp Quốc đã thông qua một nghị quyết thiết lập ngày 4 tháng 2 là Ngày Quốc tế Tình huynh đệ nhân loại. Kể từ năm 2021, ngày này sẽ được tổ chức hàng năm để đánh dấu việc ký kết Văn kiện về Tình huynh đệ giữa con người giữa Đức Phanxicô và Đại giáo sĩ Imam của Al-Azhar, Ahmed Al-Tayyeb năm 2019.

Đề xuất này của ủy ban phụ trách các lý tưởng của Tuyên bố Abu Dhabi đã được thành hiện thực và được một số quốc gia bao gồm Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Ả Rập Xê Út, Ai Cập và Maroc ủng hộ.

Khuyến khích các hoạt động nhằm cổ động các tôn giáo và các văn hóa

Bày tỏ “mối quan tâm sâu sắc của mình trước những hành vi kích động lòng thù hận tôn giáo và vì thế đe dọa tinh thần khoan dung và tôn trọng sự đa dạng, đặc biệt là lúc cả thế giới đối diện với cuộc khủng hoảng chưa từng có do đại dịch gây ra”, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tuyên bố, “ý thức sự đóng góp quý báu của mọi người thuộc mọi tôn giáo, mọi tín ngưỡng đối với nhân loại” và rằng “lòng khoan dung, đa nguyên, tôn trọng nhau và sự đa dạng của các tôn giáo và tín ngưỡng làm cho tình huynh đệ nhân loại được phong phú”.

Nhấn mạnh “đến vai trò quan trọng của việc nâng cao nhận thức về các văn hóa, tôn giáo, niềm tin khác nhau và của giáo dục trong việc thúc đẩy lòng khoan dung, bao gồm việc chấp nhận và tôn trọng sự đa dạng tôn giáo và văn hóa”, khuyến khích “các hoạt động nhằm cổ động cho đối thoại giữa các tôn giáo và các nền văn hóa nhằm củng cố hòa bình và ổn định xã hội, tôn trọng nhau, tôn trọng sự đa dạng để tạo ra ở mức độ toàn cầu, khu vực, quốc gia hoặc địa phương, một bầu khí có lợi cho hòa bình và hiểu biết lẫn nhau”.

Liên minh châu Âu ủng hộ nghị quyết, nhưng cũng lấy làm tiếc, vì việc gia tăng các ngày Quốc tế, các tương đồng giữa Ngày Tình huynh đệ nhân loại và Ngày Quốc tế Chung sống Hòa bình, được thông qua vào năm 2017 và được tổ chức vào ngày 16 tháng 5, tuy được nhấn mạnh, nhưng không có nhiều phiếu bầu.

Song song vào đó, một nghị quyết khác cũng được thông qua, trong một phiên họp tiếp theo, quyết định tổ chức một cuộc họp cấp cao về việc tài trợ cho việc củng cố hòa bình, được cho là “một thách thức lớn.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch