Đối thoại phật tử-kitô hữu: cuộc gặp gỡ quốc tế của các nữ tu

291
Đối thoại phật tử-kitô hữu: cuộc gặp gỡ quốc tế của các nữ tu
 Một sáng kiến chung của Vatican và của tu viện Phật Quang Sơn ở Đài Loan
 
Tu viện Phật Quang Sơn
fr.zenit.org, Anne Kurian, 2018-10-17
Ngày 17 tháng 10, Văn phòng báo chí Tòa Thánh loan tin, đây là cuộc “đối thoại quốc tế” được tổ chức lần đầu cho các ni cô phật giáo và nữ tu công giáo. Buổi gặp gỡ diễn ra ở tu viện Phật Quang Sơn (Fo Guang Shan), Cao Hùng, Đài Loan từ ngày 14 đến 18 tháng 10 – 2018. Chủ đề của cuộc gặp gỡ là: “Hành động chiêm niệm và chiêm niệm hành động: ni cô phật giáo và nữ tu kitô giáo đối thoại”.
Bản thông báo chính xác cho biết, cuộc gặp gỡ quốc tế này có hai mục đích: cổ động cho đối thoại về kinh nghiệm tôn giáo và kinh nghiệm thiêng liêng, tạo thêm chức vụ cho phụ nữ tham dự vào việc đối thoại liên tôn.
Sáng kiến này được Hội đồng giáo hoàng về Đối thoại liên tôn hợp tác với tu viện Phật Quang Sơn, Hiệp hội cấp cao các nữ tu ở Đài Loan và Đối thoại Liên tôn các Tu viện để tổ chức.
70 ni cô phật giáo và nữ tu công giáo Đài Loan, Nam Hàn, Nhật, Ấn Độ, Sri Lanka, Miến Điện, Singapour, Hong Kong, Cao Miên, Phi Luật Tân, Ba Tây, Ý, Đức, Na-uy và Mỹ tham dự cuộc đối thoại liên tôn này. Đức ông Miguel Ángel Ayuso Guixot, tổng thư ký Hội đồng giáo hoàng về Đối thoại liên tôn, Đức ông linh mục Indunil Janakaratne Kodithuwakku Kankanamalage, phó thư ký đặc trách phật giáo, linh mục William Skudlarek, tổng thư ký Hiệp hội Đối thoại Liên tôn các tu viện và một phái đoàn gồm các nữ tu ở Á châu, Âu châu và Mỹ châu có mặt trong cuộc gặp gỡ này.
Chương trình buổi gặp: nguồn gốc, tiến trình và tình hình hiện nay về đời sống các nữ tu trong hai tôn giáo; các tiếp cận của người phật tử và kitô hữu trong chiêm niệm hành động và trong hành động chiêm niệm; phục vụ của các ni cô và nữ tu trong các việc làm cho nhân loại; cổ động cho ‘Tinh thần phụ nữ’.
Marta An Nguyễn dịch