Ảnh phép lạ: Đức Giáo hoàng phát động cuộc hành hương Đức Mẹ một năm

306

Ảnh phép lạ: Đức Giáo hoàng phát động cuộc hành hương Đức Mẹ một năm

cath.ch, I. Media, 2020-11-12

Nhân dịp kỷ niệm 190 năm ngày Đức Trinh Nữ hiện ra lần đầu tiên với Thánh Catarina Laburê, ngày 11 tháng 11, Đức Phanxicô làm phép tượng Đức Mẹ Ảnh Phép lạ. Nhân dịp này ngài phát động một cuộc hành hương Đức Mẹ kéo dài một năm ở Ý, do Dòng Truyền giáo Thánh Vinh Sơn Phaolô tổ chức.

Buổi lễ diễn ra với sự hiện diện của phái đoàn Dòng Thánh Vinh Sơn Phaolô. Phái đoàn do Linh mục Tomaž Mavrič, Bề Trên Tổng Quyền Tu Hội dẫn đầu.

Buổi gặp này với Đức Phanxicô đã diễn ra như thế nào?

Linh mục Tomaž Mavrič: Buổi gặp diễn ra trước buổi tiếp kiến chung ngày thứ tư 11 tháng 11. Đức Phanxicô đã rất quan tâm đến việc này. Ngài đứng trước tượng Đức Mẹ và thinh lặng cầu nguyện một lúc, sau đó ngài làm phép tượng, và ngài choàng tràng chuỗi của mình chung quanh cổ tượng Đức Mẹ.

Chúng tôi là một phái đoàn nhỏ vì Covid-19: một nhóm nhỏ anh em Dòng Thánh Vinh Sơn Phaolô và người làm tượng. Đây là một hành vi rất đẹp để nói lên sự gần gũi của giáo hoàng và Giáo hội công giáo và với Mẹ Maria. Cuộc gặp có tính biểu tượng này cũng là dịp để phát động cuộc hành hương mà Dòng Truyền giáo Thánh Vinh Sơn Phaolô đang tổ chức năm nay tại Ý.

Trong cuộc gặp này, cha có nói chuyện với Đức Giáo hoàng không?

Tôi đã có dịp, trong vài lời, để cám ơn ngài vì hành vi ngài làm với tràng chuỗi của ngài. Tôi đã rất xúc động. Đây là một cử chỉ rất đẹp. Chính ngài đã trả lời cho chúng tôi khi ngài cám ơn chúng tôi. Với lòng khiêm tốn và đơn sơ, ngài cho biết ngài rất vui với sáng kiến này, vì Đức Trinh Nữ Maria rất gần với ngài.

Làm phép Ảnh Đức Mẹ Phép lạ có ý nghĩa gì?

Lòng tôn kính Đức Mẹ là một trong các nền tảng của linh đạo Thánh Vinh Sơn Phaolô. Việc Đức Trinh Nữ hiện ra với Thánh Catarina Laburê không có nghĩa là Đức Mẹ của chúng tôi: Đức Mẹ là của tất cả tín hữu kitô. Hành vi này của Đức Phanxicô giúp chúng tôi củng cố sự gần gũi của chúng tôi với Đức Trinh Nữ và tìm cách đào sâu lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ trong cuộc sống chúng tôi. Đức Phanxicô đã trả lời cho chúng tôi: “Hãy cầu xin Mẹ và giao phó cho Mẹ các ân sủng và anh chị em sẽ nhận được”. Đó là lời mời từ Đức Mẹ: tất cả tùy thuộc vào chúng ta nếu chúng ta sẵn sàng lắng nghe lời mời này và đáp lại hay không.

Ảnh Đức Mẹ Phép lạ được nhiều người công giáo trên thế giới biết và đeo. “Ảnh phép lạ” được giải thích qua các ân sủng nhận được của những người đã chứng nghiệm phép lạ trong đời sống của mình và những người biết mình đã mắc nợ Đức Trinh Nữ. Niềm tin vào lời cầu bàu của Đức Mẹ đặc biệt trong giai đoạn khó khăn vì Covid này phải được chia sẻ và lan rộng ngày càng nhiều hơn ở Ý và trên thế giới.

“Cuộc hành hương Đức Mẹ” sẽ bắt đầu sắp tới ở Ý gồm những gì?

Sáng kiến là từ một nhóm các sư huynh trẻ Dòng Thánh Vinh Sơn ở Ý và rất nhanh các anh em khác của gia đình Dòng Vinh Sơn cùng kết hiệp với chúng tôi. Tất cả các gia đình Vinh Sơn, có nghĩa là các dòng khác nhau, tu sĩ thánh hiến hay giáo dân sống linh đạo Thánh Vinh Sơn Phaolô có thể tham dự cuộc hành hương này, tùy theo tình trạng sẵn sàng đáp ứng của họ.

Cuộc hành hương sẽ bắt đầu vào đầu tháng 12: tượng Đức Mẹ sẽ đi khắp nước Ý trong vòng một năm. Chúng tôi đang nhận lời mời từ các nơi khác chưa được lên kế hoạch. Có thể chuyến hành hương này sẽ kéo dài hơn một năm. Tuy nhiên, chúng tôi chưa biết chắc, với cuộc khủng hoảng sức khỏe một sự kiện như thế này sẽ được diễn ra như thế nào. Dù sao, chúng tôi đã quyết định làm, đã tin tưởng dù gặp phải hoàn cảnh khó khăn này. Để thực hiện, chúng tôi có một chiếc “xe van”, một “nhà nguyện di động” để chở tượng Đức Mẹ đi khắp nước Ý.

Marta An Nguyễn dịch

Hình ảnh Đức Phanxicô làm phép tượng Đức Mẹ Ảnh Phép lạ ngày thứ tư 11 tháng 11-2020