Thông điệp Fratelli tutti: không có cách nào thay thế cho đối thoại

440

Thông điệp Fratelli tutti: không có cách nào thay thế cho đối thoại

Đức Giám mục Emmanuel Lafont, giáo phận Cayenne, Guyane phản ứng về Thông điệp Tất cả anh em Fratelli tutti, tình huynh đệ và tình bạn xã hội.

lavie.fr, Phỏng vấn Laurence Desjoyaux, 2020-10-04

Đức Giám mục Emmanuel Lafont, giáo phận Cayenne ở Guyana năm 2019. EMERIC FOHLEN / HANS LUCAS POUR LA VIE

Thông điệp này là một công trình! Tôi nhận thấy Đức Phanxicô là nhà lãnh đạo quốc tế duy nhất có khả năng phản ánh tình trạng thế giới và đề xuất các giải pháp. Ngài phân tích chi tiết tình hình, không tuyệt vọng cũng không nhượng bộ. Điều này chỉ có một mình Đức Phanxicô có thể làm được. Chúng ta có thể mong chờ Tổng thư ký Liên hợp quốc hoặc các người trách nhiệm của Liên minh châu Âu làm, nhưng trên thực tế thì không phải như vậy.

Ngài mang lại phẩm giá cho chính trị, vì ngài phục hồi chính trị trong vai trò chính trị phải phục vụ con người trong tất cả các chiều kích từ thể xác, xã hội đến tinh thần. Theo cách của ngài, ngài nhắc lại nếu một trong ba chiều kích không được tôn trọng thì phần còn lại sẽ lung lay. Và ngài đưa ra lỗ hổng lớn trong chính trị ngày nay: nó không phục vụ cho lợi ích chung.

Đức Phanxicô ghi nhận, chúng ta tất cả là người mù chữ trong vấn đề tháp tùng những người dễ bị tổn thương nhất.

Trên tất cả, ngài giải thích, không có biên giới trong việc phục vụ mọi người. Ngài nói đến “giới hạn của các biên giới”. Tôi rất tiếc khi các biên giới không còn tồn tại trước tiền bạc, trước thương mại. Tất cả đều lưu thông ngoại trừ lưu thông cho người nghèo! Nhưng chúng ta không nên ngồi chờ tất cả từ các nhà lãnh đạo của chúng ta.

Suy ngẫm của ngài về dụ ngôn Người Samaritanô nhân hậu rất mạnh. Dụ ngôn nói đến người xa lạ: người Samaritanô cho mình là người anh em với người bị thương. Đức Phanxicô ghi nhận, chúng ta tất cả là người mù chữ trong vấn đề tháp tùng những người dễ bị tổn thương nhất. Chúng ta, những người có lòng tin cũng không ra khỏi số này. Trong dụ ngôn, những người qua đường là những người thờ phượng Chúa. Tin và thờ phượng Chúa không bảo đảm cho chúng ta sống theo ý Chúa.

Đối với người công giáo, bài học rút ra từ thông điệp này là sứ mệnh cơ bản của chúng ta, truyền bá thông điệp trọng tâm Tin Mừng, đó là tình yêu và tình bạn của Chúa Giêsu. Thông qua cuộc gặp gỡ với Giáo sĩ Imam Ahmad Al-Tayyeb, Đức Phanxicô đã đi lại con đường của Thánh Phanxicô Assisi khi ngài gặp lãnh đạo hồi giáo Sultan al-Malik al-Kamil 800 năm trước đó. Cuối thông điệp, ngài ghi lại tài liệu chung của Abu Dhabi về tình anh em: không có cách nào thay thế cho đối thoại. Ngày nay, các tôn giáo có vai trò quan trọng cùng làm việc với nhau”.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Xin đọc thêm: Thánh Phanxicô Assisi, vị thánh lên chương trình hoạt động của Đức Giáo hoàng

Thông điệp Tất cả anh em: bảy lời kêu gọi của Đức Phanxicô

Pablo Servigne: “Trong ‘Fratelli tutti’, Đức Phanxicô cho thấy một minh triết cá nhân và chính trị”

Một vài hình ảnh Đức Phanxicô ký Thông điệp Tất cả là anh em Fratelli tutti ngày 3 tháng 10 tại Assisi.