Đức Phanxicô đẩy mạnh cuộc chiến chống tội phạm tài chính

70
Đức Phanxicô đẩy mạnh cuộc chiến chống tội phạm tài chính
cath.ch, I.Media, 2020-09-29
Ngày 28 tháng 9, Văn phòng Báo chí Tòa Thánh thông báo, Đức Phanxicô đã bổ nhiệm luật sư người Ý Gianluca Perone, chuyên gia về tội phạm tài chính trong chức vụ Chưởng lý, đặc trách bảo vệ công lý. Ông tăng cường vào nhân sự của cơ quan điều tra tư pháp cao nhất của Tòa thánh với nhiệm kỳ ba năm.
Ngày 16 tháng 3 năm 2020, Đức Phanxicô ban hành tự sắc dự trù khả thể chỉ định “một hoặc nhiều” người đặc trách công lý “ứng dụng” với nhiệm kỳ ba năm. Việc bổ nhiệm họ phải tương ứng với “nhu cầu cụ thể” của văn phòng Chưởng ấn, cơ quan Tư pháp cao nhất ở Quốc gia Thành đô Vatican, đặc biệt là phụ trách các cuộc điều tra nội bộ.
Vì thế Đức Phanxicô củng cố vị trí then chốt này trong tư pháp Vatican bằng cách bổ nhiệm luật sư Gianluca Perone, giáo sư luật thương mại tại Đại học Rôma Tor Vergata, “người đặc tránh công lý ứng dụng.” Luật sư Perone là chuyên gia luật doanh nghiệp, luật ngân hàng, luật tài chính, luật phá sản và luật không có khả năng chi trả của người bị phá sán.
Luật sư Gianluca Perone tạm thời giúp nhóm đã có hiện nay gồm ông Gian Piero Milano, và ông phụ tá Đặc trách Công lý Alessandro Diddi. Chuyên môn của luật sư cho thấy ông sẽ dự vào các vụ điều tra trong các vấn đề tội phạm tài chính. Kể từ năm 2016, một phân bộ đặc biệt dành riêng cho tội phạm kinh tế và tài chính đã được thành lập ở văn phòng Chưởng ấn.
Liên quan đến “vụ Becciu?”
Văn phòng Chưởng lý đặc biệt phụ trách vấn đề rửa tiền, một hồ sơ mà Vatican đã bị chỉ trích nhiều lần trong quá khứ. Một cuộc điều tra do Cơ quan chống rửa tiền của Liên minh châu Âu Moneyval thực hiện năm 2012 đã cho thấy các thiếu sót nghiêm trọng, một cuộc điều tra mới vào năm 2020 phải đánh giá sự phát triển và hiệu quả của hệ thống chống rửa tiền hiện nay.
Việc bổ nhiệm này đến – mà không có mối liên hệ nhân quả nào có thể đặt ra – sau thông báo về việc từ chức của Hồng y Angelo Becciu, Bộ trưởng Bộ Phong thánh, và bị tước hết quyền của một hồng y ngày 25 tháng 9 năm 2020.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Bài đọc thêm: Vụ Becciu: Bài tập lòng tin của Giáo hoàng