Đức Hồng y Tagle lành Covid-19

222
Đức Hồng y Tagle lành Covid-19
vaticannews.va, 2020-09-24
Sau thời gian cách ly ở Phi Luật Tân, Đức Hồng y Luis Antonio Tagle, Bộ trưởng
Bộ Truyền bá Phúc âm các Dân tộc đã xét nghiệm âm tính với coronavirus.
Ngài bị chẩn đoán dương tính khi đến quần đảo này ngày 11 tháng 9, Hồng y Luis Antonio Tagle hiện đã bình phục. Mặc dù không có triệu chứng nhưng ngài đã cách ly theo quy định.
“Các kiểm tra cần thiết” cũng đã được thực hiện với những người đã tiếp xúc với ngài, đặc biệt ở Rôma thời gian trước khi ngài đi Phi Luật Tân.
Nguyễn Tùng Lâm dịch
Bài đọc thêm: Đức Hồng y Tagle vào bếp
Covid-19 ngăn không cho Đức Hồng y Tagle đến thăm cha mẹ già ở Cavite, Phi Luật Tân