Đức Phanxicô sẽ ký Thông điệp Tất cả là anh em ở Assisi

428

Đức Phanxicô sẽ ký Thông điệp Tất cả là anh em ở Assisi

cath.ch, 2020-09-06

Ngày 3 tháng 10 – 2020 tại thành phố Assisi nước Ý, Đức Phanxicô sẽ ký thông điệp mới “Tất cả là anh em” về tình huynh đệ và tình bằng hữu xã hội. Trong ngày lễ Thánh Phanxicô, ngài sẽ đến mộ Thánh Phanxicô và dâng thánh lễ tại đây.

Trên trang mạng của giáo phận, Đức Giám mục Domenico Sorrentino, giáo phận Assisi công bố thông báo về chuyến đi của Đức Phanxicô đến Assisi ngày 3 tháng 10 – 2020. Về phần Vatican, Tòa Thánh xác nhận Đức Phanxicô sẽ ký Thông điệp Tất cả là anh em (Fratelli tutti) ở đây.

Đức Giám mục Domenico Sorrentino cho biết đại ý thông điệp của Đức Phanxicô sẽ công bố ngày 3 tháng 10 như sau: “Khi thế giới phải gánh chịu đại dịch làm cho nhiều dân tộc gặp khó khăn và làm cho chúng ta cảm thấy mình là anh em trong đau đớn, chúng ta cảm nhận trước hết mình phải là anh em trong tình yêu. Chúng ta sẽ chỉ được cứu cùng nhau. Một lần nữa, dưới hình thức hoàn toàn riêng tư, Đức Phanxicô sẽ đến mộ Thánh Phanxicô Assisi để đưa ra một thông điệp mới cho thế giới, tìm nguồn cảm hứng và an ủi nơi Thánh Phanxicô Assisi”. Ông Matteo Bruni, giám đốc Văn phòng Báo chí Tòa thánh xác nhận, đây là thông điệp có tên Thông điệp Tất cả là anh em về tình huynh đệ và tình bằng hữu  xã hội.

Ngày 3 tháng 10 lúc 3 giờ chiều Đức Phanxicô sẽ đến viếng mộ Thánh Phanxicô Assisi và sẽ dâng thánh lễ ở đây theo như truyền thống hàng năm trong ngày lễ kính Thánh Phanxicô. Vào cuối buổi lễ, ngài sẽ ký thông điệp. Theo Đức Giám mục Sorrentino, việc làm này của Đức Phanxicô mang lại cho chúng ta lòng can đảm mới và sức mạnh mới để khởi động lại nhân danh tình huynh đệ hiệp nhất tất cả chúng ta.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch