Nói chuyện với Linh mục Jean Le Guen

125

Nói chuyện với Linh mục Jean Le Guen

oise.catholique.fr, tháng 2-2017

Linh mục Jean Le Guen 80 tuổi, linh mục từ 53 năm nay.

 

Lần đầu tiên cha nghĩ về ơn gọi là lúc nào? Dần dần từ 12 đến 18 tuổi.

Kỷ niệm đẹp nhất của cha khi làm linh mục? Đón thánh tích của Thánh Têrêxa Hài đồng Giêsu ở Auneuilen năm 2003.

Với cha, Giáo hội là gì? Dân Chúa tụ họp lại… và phân tán.

Cha thích cầu nguyện ở đâu? Trong thiên nhiên.

Cha thích cầu nguyện với ai? Với những người họp nhau lại chầu Thánh Thể.

Mối Phúc làm cha xúc động? Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.

Nếu cha là giáo hoàng, công việc đầu tiên của cha là gì? Đi theo đường hướng của Đức Phanxicô.

Các anh hùng ngày nay của cha? Là những người làm điều tốt không khua chiêng múa trống. “Điều tốt không gây ồn ào, ồn ào không làm nên điều tốt.”

Một kỷ niệm đẹp cha sống trong hai tháng vừa qua? Dâng hai thánh lễ Giáng sinh ở bệnh viện.

Vị thánh cha yêu thích? Thánh Têrêxa Hài đồng Giêsu và chân phước Charles de Foucauld, “hai ngọn đèn pha của thế kỷ 20.”

Câu nào đã hướng dẫn cuộc sống của cha? “Đi khắp thế giới để rao giảng Tin Mừng”.

Bí mật của sự thánh thiện? Đứng vững trong những lúc khó khăn (xem 2Tm, 3)

Cử chỉ “Laudato Si” của cha? Dùng lại giấy đã viết một mặt.

Một từ đặc nét của cha? Lắng nghe.

Một thành phố để tìm lại nguồn năng lực? Đồng quê.

Nếu cha là một nhân vật trong Kinh thánh, người đó sẽ là ai? Thánh Gioan Tẩy Giả.

Những chuyện xuẩn ngốc làm cha khó chịu? Những người luôn đi trễ.

Điều gì làm cha cười? Các tranh biếm họa.

Điều gì là niềm vui hàng ngày của cha? Mỗi buổi sáng là một ngày mới.

Một linh mục đánh động cha? Linh mục André Bossuyt, cha xứ đầu tiên của tôi

Cha thừa hưởng gia tài của người dì, cha sẽ làm gì? Chia sẻ, nhưng tôi không còn bà dì già nào!

Lời cầu nguyện cha yêu thích? Lời cầu nguyện từ bỏ.

Cái gì thân thiết nhất với cha? Sức khỏe.

Cha muốn tìm ai khi lên thiên đàng? Tất cả những người tôi biết và những người đi trước tôi.

Cha sẽ nói gì với Chúa khi Chúa đón cha? Con đây.

Cha hình dung Chúa sẽ nói gì với cha? Cha chờ con. Con vào nhà Cha.

Marta An Nguyễn dịch

Xin đọc thêm: Nói chuyện với Linh mục Guy-Bernard Numbi Mwadyavita

Nói chuyện với Linh mục Grégoire Corneloup