Nói chuyện với Linh mục Augustin Chartier

109

Nói chuyện với Linh mục Augustin Chartier

oise.catholique.fr, tháng 10-2019

Lần đầu tiên cha nghĩ về ơn gọi là lúc nào? Lúc 15 tuổi.

Kỷ niệm đẹp nhất của cha khi làm linh mục? Dâng thánh lễ mở tay ở nhà nguyện nơi tôi rửa tội ở Fosse-Martin.

Với cha, Giáo hội là gì?  Một cộng đoàn rất phong phú.

Dưới tháp chuông nào cha muốn sống? Ở nhà thờ Notre-Dame de Pitié, Réez-Fosse-Martin.

Cha thích cầu nguyện ở đâu? Trong nhà nguyện!

Cha thích cầu nguyện với ai? Với các linh mục tôi cùng được gởi đi truyền giáo.

Mối Phúc làm cha xúc động? Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.

Theo cha, đức tính cần thiết nhất hiện nay là gì? Sức mạnh.

Nếu cha là giáo hoàng, công việc đầu tiên của cha là gì? Tôi không là giáo hoàng…

Các anh hùng ngày nay của cha? Các kitô hữu sống đức tin của họ mỗi ngày lúc thuận lợi cũng như khi gặp khó khăn.

Nếu cha có thể làm một phép lạ? Chỉ có Chúa mới làm phép lạ!

Chuyện tệ hại nhất của thời đại chúng ta? Quên chính mình và quên người khác.

Một kỷ niệm đẹp cha sống trong hai tháng vừa qua? Đi thăm một trại hướng đạo.

Vị thánh cha yêu thích? Mẹ Maria.

Quyển sách đầu giường của cha? Thế giới Narnia, tập 2

Câu nào đã hướng dẫn cuộc sống của cha? “Mình phải lại xem cảnh tượng kỳ lạ này mới được”. Ex 3, 4

Lời Chúa Kitô đã đánh động đến cha? “Ông hãy đi, và cũng hãy làm như vậy.  Lc 10, 37.”

Bí mật của sự thánh thiện? Cầu nguyện và kinh ngạc.

Từ yêu thích của cha? Trung tín.

Cử chỉ “Laudato Si” của cha? Lọc rác.

Một từ đặc nét của cha? Dấn thân.

Một thành phố để tìm lại nguồn năng lực? Đồng quê.

Món quà cha thường tặng? Máng cỏ.

Ngoài Kinh thánh, cha sẽ mang gì đến một hoang đảo? Con dao đa chức năng.

Âm nhạc làm cha rung cảm? Jean-Jacques Goldman

Nếu cha là một nhân vật trong Kinh thánh, người đó sẽ là ai? Ông Giuse con ông Giacóp.

Cử chỉ đầu tiên buổi sáng của cha? Đứng dậy!

Nói chuyện 2 giờ bên ly cà phê với người cha chọn. Người đó là ai? Các bạn của tôi.

Lần cuối cùng cha cười to tiếng? Với các bạn khi đi nghỉ hè.

Nét chính trong tính tình của cha? Thiếu kiên nhẫn.

Lỗi xấu của cha? Đòi hỏi.

Điều gì làm cha khóc? Nhiều chuyện.

Điều gì làm cha tức giận? Bất công.

Điều gì làm cha mủi lòng? Ánh nhìn.

Điều gì làm cha cười? Trẻ con chạy trong thánh lễ.

Điều gì là niềm vui hàng ngày của cha? Làm chức vụ của một linh mục, dâng thánh lễ mỗi ngày.

Một linh mục đánh động cha? Linh mục Philippe Montier

Nếu cha ăn tối với Giuđa, cha sẽ nói gì với ông? Nào, anh bạn của tôi, cuối cùng anh nghĩ gì về Chúa Giêsu?

Cha thừa hưởng gia tài của người dì, cha sẽ làm gì?  Tôi nghi lắm!

Đoạn Tin Mừng yêu thích của cha? Bài giảng trên núi (Mt 5-7)?

Marta An Nguyễn dịch

Xin đọc thêm: Nói chuyện với linh mục Alexandre Hurand