Số phận của Thánh Thomas More

106

Số phận của Thánh Thomas More

lavie.fr, Alexia Vidot, 2020-06-17

Bài phỏng vấn luật sư, nhà văn François Sureau của nhà báo Alexia Vidot

Thánh Thomas Mores (Tôma Morô 1478-1535) lễ mừng ngày 22 tháng 6, ngài là quan Đại Chưởng ấn nước Anh, vị thánh của các chính trị gia. Nhà văn và luật sư François Sureau nói với chúng ta về vị thánh đã tạo nhiều cảm hứng cho ông.

Điều làm tôi luôn yêu quý nơi Thánh Tôma Morô là lý do ngài tử đạo. Triều đình nhờ ngài làm chứng cho vua Henri VIII của nước Anh, người quyết định không tuân thủ giáo điều và kết hôn lần thứ hai. Nhưng đây không phải là những ngông cuồng tuổi trẻ làm ngài bực mình, ngài không phải là nhà giảng đạo đức. Ngài đã từng thú nhận và điều này nói lên nhiều về tình yêu của ngài với cuộc sống: “Tôi đã do dự khi muốn thành một tu sĩ, tôi thích là một người chồng khiết tịnh hơn là một tu sĩ tà dâm.”

Trên thực tế có hai chuyện đánh động đến ngài, như ngài đã cho thấy trong thư từ của một tù nhân. Đầu tiên, người ta không thể thề hai lần, trừ ra khi cho rằng con người là không gì hết. Sau đó ngài từ chối tập trung quyền lực thiêng liêng và quyền lực trần thế được trao vào trong một tay. Vì lý do này, ngài là người đầu tiên trong số các nhà văn vĩ đại chống chủ nghĩa toàn trị.

Nhân danh tự do

Ngài không chấp nhận các tuyên bố của vua Henri VIII, cũng như ngài cũng sẽ không chấp nhận các tuyên bố kiểu của Hitler, Stalin hay của Mao. Ngài nghĩ bản chất sâu xa nhất của con người là ở tự do và tự do đó không thể đạt đến được nếu quyền lực chính trị, xác định các điều kiện của con người, và quyền lực tôn giáo, xác định cùng đích con người, là cùng một quyền lực.

Trung thành với dấn thân của mình

Trong phiên tòa của mình, ngài giải thích điều này bằng các thuật ngữ pháp lý. Ngài đã làm công việc của mình, ngài là một trong những luật sư nổi tiếng nhất thời bấy giờ, và ngài còn là quan Đại Chưởng ấn của vua Henri VIII. Sau đó ngài lên đoạn đầu đài với một ân sủng phi thường, một tự do và một tinh thần hài hước đặc biệt… Ngài đã yếu và trượt chân khi leo lên giàn giáo, ngài nói với người thi hành án: “Xin giúp tôi leo lên, còn khi đi xuống tôi tự lo một mình được!”

Về cơ bản, chứng từ của ngài để lại là chứng từ của một tấm gương. Tấm gương của một người đi đến cùng những gì họ tin vào, trong những gì ngài thấy Chúa là, nhưng không lấy đó là một đối tượng để tuyên bố, giảng dạy hay giảng giáo lý. Tấm gương của một người vừa dấn thân vừa tự do.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Bài viết về Thánh Tôma Morô trong Wikipedia

Kinh của thánh Thomas Moore xin ơn hài hước vui vẻ

Thomas More: Vị thánh rất thời sự