Thomas More: Vị thánh rất thời sự

835

Thomas More: Vị thánh rất thời sự

famillechretienne.fr, Charles-Henri d’Andigné, 2013-07-14

Hình ảnh Thánh Thomas More đối với người ở thế kỷ 21 của chúng ta là hình ảnh nào? Theo ông François-Daniel Migeon, chủ tịch Học viện Lãnh đạo Thomas More (Thomas More Leadership Institue) ở Paris thì vị thánh người Anh ở thế kỷ 16 trước hết là tông đồ của lương tâm.

“Theo ngài, trách nhiệm cá nhân thật sự mang một ý nghĩa, phải nghiêm túc xem trách nhiệm này và phải cáng đáng đến cùng”. Vậy mà bây giờ, trong xã hội bị chủ thuyết tương đối và cá nhân chủ nghĩa ngự trị của chúng ta, con người một mình đứng trước chính mình để đi trên cuộc đời và phải lấy các quyết định áp đặt trên mình.

Thánh Thomas More mang nhiều trách nhiệm khác nhau: luật sư, nghị viên, người của chính quyền, người cha gia đình, trong mỗi công việc của mình, ngài cho thấy tài năng, lòng quảng đại và tinh thần phục vu của mình. Ông François-Daniel Migeon nhận xét: “Chính vì thế trong khi ngài còn sống, ngài đã có một ảnh hưởng quan trọng, ảnh hưởng của ngài rất lớn và vẫn còn tồn tại đến bây giờ”.

Điều này làm cho các nhà sáng lập Học viện Lãnh đạo Thomas More đặt ngài làm vị thánh quan thầy cho họ, Học viện là trung tâm đào tạo các người có trách nhiệm trong lãnh vực kinh tế hay chính trị. Ông Migeon cho rằng: “Người điều khiển, bất kể trong lãnh vực trách nhiệm nào của họ, họ có được điều tốt nhất nơi các người cộng sự của mình nhờ ba điều kiện: đáp ứng cho một ơn gọi chứ không thỏa mãn tham vọng cá nhân; phục vụ mọi người chứ không phục vụ cho riêng mình; tìm cách cải thiện bản thân chứ không áp đặt.”

Như thế còn vị thầy nào tốt hơn Thánh Thomas More để có thể dạy chúng ta cư xử như vậy? Khi còn trẻ ngài đã để ra 4 năm để cầu nguyện, để suy gẫm và suy nghĩ về ơn gọi của mình. Ngài luôn có một ý thức nhạy bén về phục vụ, trong trường hợp này là ý thức của nhà vua; và khi lương tâm ngài buộc ngài từ chối vâng lời chủ của mình, ngài làm điều này với sự tế nhị và tinh tế, chỉ phán xét các hành vi và cách ứng xử, không bao giờ phán xét các tác giả. Cuối cùng, khi ngài nhận thức các điểm yếu và các giới hạn của mình, ngài đã biết đặt lại vấn đề và xem lại các sai lầm của mình.

Thánh Thomas More là thánh tiêu biểu cho thời chúng ta.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Xin đọc thêm: Kinh của thánh Thomas Moore xin ơn hài hước vui vẻ