Đức Phanxicô đối thoại với Nhóm Ladarô: “Sống theo tinh thần Tin Mừng. Làm chứng” (4)

71

Đức Phanxicô đối thoại với Nhóm Ladarô: “Sống theo tinh thần Tin Mừng. Làm chứng” (4)

fr.zenit.org, Anita Bourdin, 2020-06-09

“Giáo hội không lớn lên bởi chiêu dụ, nhưng bởi làm chứng”

Đức Phanxicô gặp Nhóm Ladarô ngày 29 tháng 5 tại Nhà Thánh Marta

Một nhóm thành viên của tổ chức Nhà Ladarô, một tổ chức gồm các người trẻ ở chung với người vô gia cư, Nhóm bắt đầu ở Pháp và bây giờ lan ra cả Âu châu. Nhóm được Đức Hồng y danh dự giáo phận Lyon, Philippe Barbarin hướng dẫn đến Nhà Thánh Marta ngày 29 tháng 5 – 2020. Trong buổi gặp này, Đức Phanxicô nói chuyện qua video với các bạn “cùng thuê nhà” của Nhà Ladarô trên thế giới.

Lời mời gọi của Đức Phanxicô với Nhóm Ladarô: “Sống theo tinh thần Tin Mừng. Làm chứng”

Đây là câu hỏi thứ 6 của nhóm và câu trả lời của Đức Phanxicô

 Chính vì vậy “chứng nhân” và “làm chứng” là rất quan trọng.

Marie-Germain, thành phố Lyon, nước Pháp – Con xin chào Cha. Chúng con ở Lyon, chúng con có ba câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên là lời xin chữa lành của Christine. Khi chúng con sống ở Nhà Ladarô, làm sao để chúng con có hạnh phúc? Xin Cha cho chúng con lời khuyên để thực sự là chứng nhân đích thực của Chúa Giêsu ở thời buổi năm 2020 hiện nay?

Đức Phanxicô – Câu hỏi đầu tiên, cha nghĩ cha đã nói về ba chữ kỳ diệu, ba chữ này có thể dùng làm lời khuyên. Quan trọng là khi trao đổi ý tưởng, phải có tinh thần tôn trọng, không hung hăng. Cha xin trả lời câu hỏi thứ nhì của con: làm sao để là chứng nhân của Chúa Giêsu ở thế kỷ 21 này? Tất cả được nói lên trong từ ngữ: làm chứng.

Đời sống kitô hữu phải là đời sống chứng nhân. Sống với Tin Mừng trong tay và trong tâm hồn. Một lần nọ, trong Ngày Thế Giới Trẻ ở Krakow, Ba Lan, trong khi ăn với mười lăm bạn trẻ trên thế giới, có một anh sinh viên hỏi cha: “Con có các bạn ở trường đại học. Con phải nói với họ gì để họ tin ở Chúa Giêsu? “Cha trả lời: “Việc cuối cùng con làm là con nói một cái gì. Phải sống theo tinh thần Tin Mừng. Làm chứng. Khi đó người ta sẽ hỏi con: ‘Vì sao bạn sống như vậy?’ Lúc đó con mới bắt đầu nói cái gì. Chính vì vậy chữ ‘chứng nhân’, ‘làm chứng’ rất quan trọng. Vì Giáo hội không lớn lên bằng chiêu dụ, nhưng bằng làm chứng. Và đó là lời của Đức Bênêđictô XVI. Sống với Tin Mừng trong lòng và trên bàn tay. Cách đây vài ngày, thông báo về việc phong thánh của chân phước Charles de Foucauld đã được loan. Người quân nhân đã chiến đấu ở Bắc Phi, đã gặp Chúa Giêsu, đã sống cuộc đời còn lại của mình theo tinh thần Tin Mừng. Làm chứng là hành vi cao cả.”

Marta An Nguyễn dịch

(Còn tiếp)

Bài đọc thêm: Đối thoại của Đức Phanxicô với nhóm Ladarô: “ Đôi khi phải để cả một đời để tha thứ ” (3)

Đối thoại của Đức Phanxicô với Nhóm Ladarô: Phẩm giá là gì? (2) 

Đức Phanxicô đối thoại với Nhóm Ladarô: Vùng ngoại vi là trọng tâm trái tim của Chúa (1)