Đức Phanxicô cảnh báo nạn “mafia thiêng liêng”

196
Đức Phanxicô cảnh báo nạn “mafia thiêng liêng”
cath.ch, 2020-05-06
Trong thánh lễ sáng thứ tư 6 tháng 5 tại Nhà nguyện Thánh Marta, Đức Phanxicô cảnh báo: “Có những mafia về mặt thiêng liêng” khi chúng ta “tìm cách ở lại trong bóng tối. Bi thảm cho tình trạng tội lỗi của chúng ta, chúng ta không thể chịu đựng được ánh sáng.”
Trong bài giảng về đoạn Tin Mừng trong ngày  (Ga 12, 44-50), “Tôi là ánh sáng đến thế gian, để bất cứ ai tin vào tôi, thì không ở lại trong bóng tối”, Đức Phanxicô nhắc: “Nhiệm vụ của các tông đồ và của Chúa Giêsu là chiếu sáng vì thế giới ở trong bóng tối.”
Kêu gọi hoán cải
Đức Phanxicô giảng: “Chúng ta thường hay nói về mafia, nhưng cũng có loại mafia thiêng liêng và trong nhà, đó là tìm người khác để núp và ở trong bóng tối. Tình trạng tội lỗi của chúng ta làm cho chúng ta không thể chịu đựng được ánh sáng. Chúa Giêsu đã không đến thế gian để lên án thế gian, nhưng đến để cứu chúng ta”, và đó là lý do ngài khuyên chúng ta “hãy can đảm, hãy thức tỉnh.”
“Từ bóng tối đến sự sống”
Đức Phanxicô nói: “Chúng ta đã quá quen với bóng tối, mắt chúng ta bị bệnh”, ngài kêu gọi chúng ta hoán cải, hoán cải là bước từ bóng tối ra ánh sáng.
Ngài nêu lên: “Tội lỗi làm cho con mắt đức tin của chúng ta bị bệnh, cụ thể là chúng ta vướng vào các tật xấu, kiêu ngạo và thời thượng cả ở trong đời sống xã hội, đời sống chính trị và đời sống hàng ngày. Thật không dễ để sống trong ánh sáng, vì nó làm cho chúng ta thấy nhiều chuyện mà chúng ta không muốn nhìn thấy”.
Vì thế Đức Phanxicô mời gọi chúng ta phải học yêu ánh sáng chứ không yêu bóng tối.
Trong ý chỉ cầu nguyện hôm nay, Đức Phanxicô xin mọi người cầu nguyện cho “những người làm việc trong ngành truyền thông”. Trong thời kỳ đại dịch này, công việc của họ “rất nhiều nguy hiểm và có rất nhiều việc.” Ngài xin cầu nguyện cho họ để Chúa “giúp họ trong công việc truyền tải sự thật”.
Nguyễn Tùng Lâm dịch