Tháng 5, tháng dâng lên Đức Mẹ các lo âu của chúng ta

366

Tháng 5, tháng dâng lên Đức Mẹ các lo âu của chúng ta

fr.zenit.org, Anne Kurian, 2020-05-03

Đức Phanxicô mời gọi chúng ta viếng thăm cách  thiêng liêng các đền thánh Đức Mẹ

Trong giờ Kinh Nữ Vương Thiên Đàng ngày chúa nhật 3 tháng 5, Đức Phanxicô mời gọi chúng ta dâng lên Đức Mẹ các lo âu của chúng ta lúc này.

Đức Phanxicô nói trong giờ Kinh Nữ Vương Thiên Đàng được đọc tại Thư viện Dinh Tông Tòa trưa chúa nhật 3 tháng 5: “Chúng ta vừa bắt đầu tháng 5, tháng đặc biệt dâng hiến Đức Mẹ, tôi xin mời anh chị em đến thăm cách thiêng liêng các đền thánh Đức Mẹ.”

Ngài nói thêm: “Năm nay vì vấn đề sức khỏe của toàn cầu, chúng ta đến thăm cách thiêng liêng các nơi thể hiện đức tin và lòng tôn kính của chúng ta, để dâng lên trái tim Đức Mẹ các lo âu, các mong chờ và các dự án tương lai của chúng ta.”

Marta An Nguyễn dịch