Đức Phanxicô: Làm thế nào để phân định tiếng của Chúa và tiếng của quỷ

575
Đức Phanxicô: Làm thế nào để phân định tiếng của Chúa và tiếng của quỷ
cath.ch, 2020-05-03
Trong giờ Kinh Nữ Vương Thiên Đàng truyền thống ngày chúa nhật lễ Chúa Chiên Lành, Đức Phanxicô đã nhắc lại tầm quan trọng phải biết phân biệt tiếng của Chúa và tiếng cám dỗ dẫn chúng ta đến sự xấu.
Chúng ta phải học để phân biệt thần hứng của Chúa và lời quyến dụ của sự dữ, Đức Phanxicô nhắc lại: “Tiếng của Chúa không bao giờ bắt buộc chúng ta.”
Đức Phanxicô nhấn mạnh, người Mục tử nhân hậu kêu gọi “chiên của mình nghe tiếng mình” nhưng để làm được điều này, chúng ta phải biết phân biệt tiếng của Chúa và tiếng của quỷ dữ.
“Thiên Chúa tự hiến, Ngài không áp đặt”
Đức Phanxicô giải thích: “Tiếng nói của Chúa không bao giờ áp đặt chúng ta. Ngài tự hiến,  Ngài không áp đặt. Thần hứng của Chúa “kiên nhẫn sửa chữa và luôn khuyến khích chúng ta, luôn muốn điều tốt cho chúng ta, luôn nuôi dưỡng chúng ta trong hy vọng.”
Ngược lại, “tiếng của ác quỷ quyến dụ, tấn công, gợi lên các ảo tưởng chói lọi, các cảm xúc hấp dẫn nhưng phù du. Quỷ còn làm cho chúng ta nghĩ rằng chúng ta đầy quyền lực nhưng sau đó để lại một sự trống rỗng trong lòng chúng ta.”
Đồng cỏ của tự do đích thực
Đức Phanxicô nói tiếp, tiếng nói “của kẻ thù” muốn chúng ta quay đi với thực tế hiện tại, nó “muốn chúng ta chỉ nghĩ đến các sợ hãi trong tương lai hoặc buồn bã cho quá khứ. Hiện tại của quỷ là phải có mọi thứ ngay, ngay bây giờ.”
Sự khăng khăng nhắm vào các xung năng và các ham muốn chống lại với sự bình an của Chúa, sự bình an của Chúa không phải là loại “vui vẻ rẻ tiền”. Để tìm được điều tốt đẹp đích thực, Chúa Chiên Lành mời gọi chúng ta “vượt lên chính mình”, ra khỏi rào chắn ích kỷ của mình để đến đồng cỏ của tự do đích thực.
Marta An Nguyễn dịch