Tại Ý, hơn 150 bác sĩ đã chết vì coronavirus

345

Tại Ý, hơn 150 bác sĩ đã chết vì coronavirus

bfmtv.com, Jeanne Bulant, 2020-04 27

Tại Ý, hơn 150 bác sĩ đã chết vì coronavirus trong khoảng thời gian từ ngày 11 tháng 3 đến 26 tháng 4. Kể từ khi bắt đầu nạn dịch, đã có  27.000 người chết vì Covid-19 ở Ý.

Ngày thứ hai 27 tháng 4, Hiệp hội Quốc gia các bác sĩ phẫu thuật Ý cho biết, có hơn 150 bác sĩ (chính xác là 151) đã chết vì dịch Covid-19 ở Ý trong khoảng thời gian từ ngày 11 tháng 3  đến 26 tháng 4.

Ý ghi nhận 26.977 trường hợp tử vong, thêm 333 người trong 24 giờ vừa qua, với tổng số 199.414 ca nhiễm bệnh. Con số tử vong hôm nay tăng thêm một ít so với hôm qua có 260 người chết.

Giảm dần con số tử vong và ca nhiễm bệnh

Ông Silvio Brusaferro, giám đốc Viện Y tế cấp cao phấn khởi khi trình bày kết quả tại trụ sở của cơ quan bảo vệ dân sự: “Đã có khuynh hướng giảm dần các ca tử vong và nhiễm bệnh.” Số bệnh nhân được chăm sóc đặc biệt cũng tiếp tục giảm, chỉ còn 1.956, cũng như tổng số bệnh nhân còn 105.813.

Vùng Lombardi vẫn là vùng bị ảnh hưởng nặng nề nhất với 13.449 trường hợp tử vong  trong số 73.479 người bị nhiễm bệnh, tiếp theo là vùng Emilia-Romagna, 3.431 trường hợp tử vong cho 24.662 trường hợp nhiễm bệnh và  vùng Piemont với 2.878 trường hợp tử vong cho 25.098 trường hợp nhiễm bệnh.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Xin đọc thêm: Covid-19 đã lấy đi 127 sinh mạng của các bác sĩ Ý