Đức Giám mục Michel Aupetit, giáo phận Paris xin ngừng rước lễ bằng miệng

460

Đức Giám mục Michel Aupetit, giáo phận Paris xin ngừng rước lễ bằng miệng

paris.catholique.fr, 2020-03-09

Đức Tổng Giám mục Michel Aupetit, tổng giám mục Paris; trả lời trên Đài phát thanh Notre Dame.

Tôi xin chúng ta ngừng rước lễ bằng miệng vì nước miếng là phương tiện truyền nhiễm quan trọng hơn bàn tay. Giáo hội cho phép cả hai hình thức miễn là nhận Nhiệm thể Chúa Kitô đúng phẩm cách. Vấn đề là chuẩn bị tâm hồn. Chúa Giêsu đã ban: “Mạng sống của tôi, không ai lấy đi được, nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống mình”, chúng ta nhận lấy với tâm tình khiêm nhường. Phải nhớ chúng ta nhận Nhiệm thể Chúa Kitô, đó là chuyện quan trọng. Chúng ta ngừng tranh luận trên các cách rước lễ mà hãy nhìn cùng đích.

Trong một xã hội buông lỏng dễ bị sóng cuốn đi, chúng ta cần đá để bám vào, giống như luật pháp. Nhưng tại sao chúng ta phải làm điều này? Tảng đá đích thực chúng ta bám vào là Chúa Kitô. Mối liên hệ của chúng ta với Chúa Kitô là gì? Đây không phải là nhìn và suy ngẫm về màu sắc của các chiếc bình rước lễ, nhưng là biết, trên bàn thờ có Nhiệm thể Chúa Kitô.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Xin đọc thêm: Hình ảnh cảm động của nữ y tá sau ca làm việc ở bệnh viện Crémone nước Ý