Tính Dục đối đầu với Quan hệ tình dục

347

Tính Dục đối đầu với Quan hệ tình dục

Chương Linh Đạo Tính Dục  (2/7) 

Trích sách: Khát Khao Nên Thánh, Đi tìm một Linh đạo Kitô, The Holy Longing: The Search for a Christian Spirituality, Ronald Rolheiser 

Tính Dục đối đầu với Quan hệ tình dục

Tính dục (sexuality) là một tổng lực bên trong chúng ta. Theo nghĩa này, tự nó đồng nhất với chính nguồn sống. Đó là con đường của tình yêu, tương quan, cộng đồng, tình bạn, gia đình, tình cảm, toàn vẹn, giao hợp, sáng tạo, tự lưu truyền, vô luân, niềm vui, khoái cảm, hài hước, và siêu việt tự thân. Ở một mình thì không tốt. Khi Thiên Chúa nói điều này về A-đam từ thuở hồng hoang sáng tạo, Ngài có ý nói về mọi đàn ông, đàn bà, trẻ con, động vật, côn trùng, cây cỏ, nguyên tử, và phân tử trong vũ trụ. Tính dục là năng lực bên trong chúng ta vốn liên lỉ chống lại việc chúng ta sống đơn độc.

Quan hệ tình dục (genitality), làm tình, dù là rất quan trọng, cũng chỉ là một khía cạnh của thực tại lớn hơn thuộc về tính dục. Quan hệ tình dục được cụ thể hóa, một sự giao hoan thể lý, một sự hội tụ ưu tiên cụ thể nhiều năng lực hàm chứa những năng lực ái tình rộng hơn của chúng ta ngang qua sự tiếp xúc xác thịt với một người khác mà chúng ta thường gọi là làm tình.

Khi tạo ra sự phân biệt nghiêm khắc này, có hai lưu ý phải được đưa ra ngay lập tức. Một mặt, quan hệ tình dục (làm tình) có lẽ không bao giờ bị tầm thường hóa hay phỉ báng và xem như một điều gì đó quá trần tục và xác thịt đến nỗi không thể là điều thiêng liêng, như vô số người theo phái Manikêô, chủ thuyết trực tri và các nhà linh đạo khác đã tin tưởng và dạy điều này qua hàng thế kỷ. Phần lớn Kitô giáo bị ảnh hưởng quá mạnh bởi những quan điểm tiêu cực và phi Kitô về tình dục đến nỗi nó không bao giờ thực sự được triển khai như một linh đạo thông truyền sự sống về quan hệ tình dục. Vì lý do này, trong số những lý do khác nữa, lối sống độc thân đã được đề cao quá mức như một lý tưởng thiêng liêng. Điều này sai. Phải thừa nhận rằng làm tình không phải là thực tại toàn vẹn của tình dục, nhưng có lẽ nó là món quà lớn nhất mà Thiên Chúa ban cho hành tinh, và mang đến cho con người cơ hội để sự giao hợp thật sự trở nên có giá trị ở khía cạnh bất diệt. Thật vậy, vài nhà thần học thấy trong quan hệ tình dục một nếm cảm trước đời sống bất diệt của thiên đàng và nhiều nhà thần nghiệm cổ điển đã dùng hình ảnh quan hệ tình dục để mô tả sự hiệp nhất toàn vẹn rốt cùng của chúng ta với Thiên Chúa và tạo vật.

Mặt khác, người Kitô hữu cũng phải tránh quan niệm phổ biến đương thời cho rằng cách nào đó quan hệ tình dục có thể chứa đựng mọi thứ mà tính dục mang lại. Ngày nay, nền văn hóa phổ biến dạy rằng con người không thể khỏe mạnh nếu không có quan hệ tình dục lành mạnh. Điều này đúng. Tuy nhiên, phần lớn nghĩ về tình dục chỉ là làm tình. Đó là việc xem nhẹ đáng buồn. Tình dục là một năng lực rộng lớn và chúng ta có tính dục lành mạnh khi chúng ta có tình yêu, cộng đoàn, giao thiệp, gia đình, tình bạn, cảm xúc, sáng tạo, hoan lạc, phấn khởi, hài hước, và siêu việt tự thân trong đời sống của chúng ta. Như chúng ta biết, có được những điều này phụ thuộc vào nhiều thứ và không chỉ vào việc chúng ta có ngủ một mình hay không. Người ta có thể quan hệ tình dục nhiều mà vẫn thiếu thốn tình yêu, cộng đồng, gia đình, tình bạn, và tính sáng tạo đích thực, cũng như có thể ở một mình mà có dồi dào những thứ này. Tất cả chúng ta đều biết câu châm ngôn nổi tiếng (và nó thật đúng) rằng tìm một người tình thì dễ hơn tìm một người bạn. Tính dục là việc có được bằng hữu cũng như là việc có tình nhân. Ngủ một mình thì đau buồn nhưng có lẽ còn đau buồn hơn khi ngủ trong cô độc ngay cả lúc không ngủ một mình. Vì thế, không bao giờ nên phỉ báng hay xem quan hệ tình dục là không thiêng liêng hay thứ yếu, không nên đòi hỏi một mình nó phải gánh lấy hết trách nhiệm của cộng đồng, tình bạn, gia đình, và hoan lạc trong đời sống chúng ta.

Các triết gia Hy-lạp cổ cho chúng ta từ ái tình (eros). Tuy nhiên đối với họ nó mang nhiều ý nghĩa hơn cách hiểu ngày nay của chúng ta. Nói chung ngày nay chúng ta hiểu nó có nghĩa chính là sự quyến rủ tình dục. Đối với người Hy lạp cổ, eros là một thực tại bao gồm sáu chiều kích đan xen nhau: Nó lần lượt và đồng thời đề cập đến ludens (tính vui đùa, chòng ghẹo, và khôi hài của tình yêu); erotic attraction (lôi cuốn tình dục và khao khát làm tình); mania (ám ảnh, phải lòng, lãng mạn); pragma (sắp đặt tế nhị để có đời sống gia đình, mái ấm, và cộng đồng); philia (tình bạn); agape (lòng vị tha, quảng đại, hy sinh). Không như chúng ta, người Hy-lạp cổ không đòi hỏi mỗi một khía cạnh này của tình yêu mang lấy mọi khía cạnh khác.

Nguyễn Kim Long dịch

(Còn tiếp) 

Xin đọc thêm:  Tính dục như Ngọn Lửa Thiêng (1/7)