Thông báo của Giáo phận Paris về dịch conavirus và cách phòng ngừa trong nhà thờ

511

Thông báo của Giáo phận Paris về dịch conavirus và cách phòng ngừa trong nhà thờ

paris.catholique.fr, 2020-02-29

Ngày 29 tháng 2 – 2020

Giữa tháng 2, một linh mục của giáo phận Paris từ Ý, nơi linh mục ở trước đây về Paris và được chẩn bệnh cho biết kết quả nhiễm Covid-19 dương tính vào ngày thứ sáu, 28 tháng 2. Linh mục đã nhập viện từ tối hôm qua và tình trạng sức khỏe ổn định.

Để góp phần phòng ngừa dịch bệnh và tuân theo các đề nghị mới nhất của Bộ trưởng Bộ Đoàn kết và Sức khỏe, Đức Tổng Giám mục Michel Aupetit, giáo phận Paris đã xin tất cả các linh mục các giáo xứ Paris tôn trọng các biện pháp sau đây trong thánh lễ và trong nhà thờ:

– cho rước lễ bằng tay, không bằng miệng

– không rước Máu Thánh Chúa

–  xin các linh mục đồng tế rước Máu Thánh Chúa bằng cách nhúng bánh vào rượu

–  xin giáo dân không bắt tay khi trao bình an

–  Đổ hết nước trong các bình nước thánh trong nhà thờ.