Các tiết lộ về ông Jean Vanier: Dòng Đa Minh “tìm hiểu sự thật” về linh mục Thomas Philippe

657

Các tiết lộ về ông Jean Vanier: Dòng Đa Minh “tìm hiểu sự thật” về linh mục Thomas Philippe

Ông Jean Vanier trong một buổi gặp mặt ở cộng đoàn Taizé 23-08-2017

la-croix.com, Arnaud Bevilacqua, 2020-02-23

Sau các tiết lộ về ông Jean Vanier ngày thứ bảy 22 tháng 2, Tỉnh dòng Đa Minh ở Pháp loan báo thành lập hai ủy ban gồm hai nhóm nghiên cứu để xác lập sự thật về linh mục Thomas Philippe Dòng Đa Minh, linh hướng của ông Jean Vanier, sáng lập cộng đoàn Arche.

Các tu sĩ Dòng Đa Minh Pháp muốn “làm rõ sự thật về linh mục Thomas Philippe”.

Cuộc điều tra được các nhà có trách nhiệm cộng đoàn Arche thực hiện từ tháng 6 năm 2019 cho thấy ông Jean Vanier lúc đó đã biết sự việc, trái với những gì ông vẫn khẳng định cho đến chết về các lạm dụng tình dục của linh mục linh hướng Thomas Philippe (1905-1993), mà ông chia sẻ một vài lý thuyết và thực hành của linh mục này.

Hợp tác với cộng đoàn Arche

Linh mục Thomas Philippe là linh mục Dòng Đa Minh, năm 1956 đã bị Giáo hội lên án nặng nề – một bản án giáo luật nặng, tước bỏ bất cứ một chức vụ công cộng hay riêng tư nào -, mà Tỉnh dòng Pháp mong muốn tìm hiểu để đưa ra ánh sáng. Kể cả cuộc điều tra về ông Jean Vanier, một công việc nghiên cứu về các tài liệu lưu trữ của Tỉnh dòng Đa Minh Pháp.

Xin đọc thêm: Đức Tổng Giám mục De Moulins-Beaufort: “Phải tiếp tục làm sáng tỏ về ông Jean Vanier”

Trong bản thông báo của Tỉnh dòng, Linh mục Giám tỉnh Nicolas Tixier viết: “Cộng đoàn Arche vừa đưa ra công chúng bản báo cáo làm sáng tỏ các mối liên hệ giữa ông Jean Vanier và linh mục Thomas Philippe. Tỉnh dòng Pháp hoàn toàn cộng tác với cộng đoàn Arche lên án các sự việc trầm trọng, kết hợp với nỗi đau của các nạn nhân và thân nhân của họ. Trước hết, vì lợi ích của Giáo hội, Tỉnh dòng sẽ tiếp tục hợp tác để tìm sự thật không những chỉ cho các cơ quan bao gồm nhưng còn cả cho nội bộ.”

Xin đọc thêm: Các tiết lộ về ông Jean Vanier: “Đây là lúc phải nhìn thực tế trước mặt”

Linh mục Nicolas Tixier cũng thông báo việc thành lập hai nhóm chuyên gia. Nhóm đầu gồm các sử gia độc lập. Nhóm này có nhiệm vụ xác định rõ “vai trò của Dòng Đa Minh trong việc tháp tùng linh mục Thomas Philippe”. Nhóm thứ nhì thuộc thứ trật thần học có nhiệm vụ nghiên cứu học thuyết của linh mục Thomas Philippe, tuyên úy cộng đoàn Arche ở Trosly-Breuil từ năm 1964 đến năm 1971, trước khi dọn về bên cạnh ở Ferme cho đến năm 1991, và “xác định rõ các lệch lạc của linh mục”.

Rút tỉa các bài học cho tương lai

Các nghiên cứu này, trong một thời gian dài, phải “giúp chúng tôi hiểu nguồn gốc của các lệch lạc nặng nề mà các nạn nhân phải chịu đựng và làm sáng tỏ những gì đã dẫn đưa họ kéo dài trong bao nhiêu năm tháng”. Đối với các tu sĩ Dòng Đa Minh, đây là “để rút tỉa các bài học cho tương lai” và để kiểm chứng “các phương tiện ngăn chặn các lạm dụng và để tháp tùng tín hữu”.

Xin đọc thêm: Các tiết lộ về ông Jean Vanier: Cộng đoàn Arche đã xử lý khủng hoảng như thế nào

Báo cáo của nhóm sử gia dự kiến sẽ xong trong hai năm, vì để có thì giờ tiến hành một cuộc điều tra “không thể chối cãi” xác lập tất cả các sự kiện của một vụ phức tạp. Linh mục Nicolas Tixier giải thích với báo La Croix, công việc này cần thiết để cập nhật các lỗi lầm hoặc thiếu cảnh giác về phần của Dòng Đa Minh”.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch