Tông huấn Amazon yêu quý qua 6 câu tweet của Đức Phanxicô

194

Tông huấn Amazon yêu quý qua 6 câu tweet của Đức Phanxicô

fr.zenit.org, Anita Bourdin, 2020-02-12

Tông huấn Amazon yêu quý giải thích đơn giản qua 6 câu tweet của Đức Phanxicô.

Qua các chữ: nhận thức, phẩm giá, môi sinh, hiện thân, phúc âm hóa, an ủi, Đức Phanxicô viết trên tài khoản Twitter của ngài ngày 12 tháng 2, ngài nói lên điều thiết yếu của Tông huấn Amazon yêu quý. 

Câu tweet thứ nhất: “Tôi xin gởi đến toàn thế giới Tông huấn Amazon yêu quý, Querida Amazonia để giúp khơi dậy tình cảm và sự quan tâm tới vùng Amazon, một vùng đất cũng là vùng đất của chúng ta”.

Qua câu này ngài nhắn với tất cả mọi người trách nhiệm của mình với vùng đất Amazon, một vùng đất của chúng ta! 

Câu tweet thứ nhì: “Tôi mơ một Amazon đấu tranh cho quyền của những người nghèo nhất, người bản địa, những người cuối cùng, nơi tiếng nói của họ được lắng nghe và phẩm giá của họ được phát huy.”

Là người kế vị Thánh Phêrô, ngài không trích dẫn tông huấn nhưng như ngài đã nói trước vào ngày 26 tháng 10 – 2019: những gì cần giữ lại trong tài liệu thượng hội đồng là các “chẩn đoán” chứ không phải các giải pháp. Giấc mơ này là nhân quyền, phẩm giá con người ở vùng Amazon phải được tôn trọng.

Câu tweet thứ ba: “Thiên Chúa, người đầu tiên chăm sóc chúng ta, dạy chúng ta chăm sóc anh chị em chúng ta và môi trường mà Ngài ban cho chúng ta mỗi ngày. Đây là hệ sinh thái đầu tiên mà chúng ta cần.”

Đức Phanxicô nói về môi sinh toàn diện dưới ánh sáng hành động của Thiên Chúa đối với nhân loại, được thực hiện và thúc đẩy con người làm việc cho căn nhà chung, căn nhà đang gặp nhiều nguy cơ.

Câu tweet thứ tư: “Tôi mơ các cộng đồng kitô giáo có khả năng hiến thân và tái sinh ở vùng Amazon, có thể mang đến cho Giáo hội các gương mặt mới với những nét đặc trưng của Amazon”.

Đức Phanxicô mơ Tin Mừng được “hiện thân” ở vùng Amazon. Nhưng khi ngài “mơ” như Thánh Giuse mơ trong giấc ngủ, đó là giấc mơ biến qua hành động, trong hành động cụ thể của con người.

Câu tweet thứ năm: Và ngài kết thúc ngày công bố Tông huấn Amazon yêu quý 12 tháng 2 bằng câu tweet: “Người dân Amazon có quyền loan báo Tin Mừng: loan báo một Thiên Chúa yêu thương vô hạn cho từng người chúng ta, Đấng biểu lộ tình yêu trọn vẹn  trong Chúa Kitô bị đóng đinh cho chúng ta và sống lại trong cuộc sống chúng ta.”

Một thông điệp thiết yếu của Tông huấn Niềm vui Yêu thương: loan báo Chúa Giêsu Kitô chịu chết và sống lại, và tình yêu vô hạn của Chúa cho từng người, đó là “quyền” của người dân vùng Amazon, để quyền này được tôn trọng, chúng ta phải gởi thợ gặt đến! Và đó là lời kêu gọi của Đức Phanxicô vào cuối cuộc họp thượng hội đồng ngày 26 tháng 10 – 2019, lời kêu gọi mang tính tông đồ, quảng đại và tinh thần đoàn kết trong giáo hội.

Và nếu chúng ta thêm một câu tweet khác trong bài giáo lý của buổi tiếp kiến chung hàng tuần về sự an ủi trong Các Mối Phúc. Ngài viết: “Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an” (Mt 5, 4). Khôn ngoan và ân phúc là người chấp nhận đau khổ gắn kết với tình yêu, vì họ sẽ được Chúa Thánh Thần an ủi, Đấng là sự dịu dàng của Thiên Chúa tha thứ và sửa bảo.”

Và đúng là ngài đặc biệt muốn an ủi các dân tộc vùng Amazon, người dân ở thành phố cũng như trong rừng già. Đau khổ của người dân Amazon thì chồng chất, từ điều kiện sống khó khăn đến nạn bóc lột tài nguyên của các đại công ty khai thác rừng, gỗ…

Ngày công bố được chọn để ra mắt tông huấn cũng mang tính biểu tượng: Thứ tư 12 tháng 2 năm 2020 kỷ niệm 15 năm vụ nữ tu Dorothy Stang bị ám sát, một nữ tu người Mỹ bảo vệ cho các nông dân nghèo và vùng rừng nhiệt đới Amazon, bị những kẻ giết người “pistoleiros” của kỹ nghệ chăn nuôi Brazil giết, án phong chân phước cho nữ tu đang được mở.

Các giám mục, các nữ tu, các giáo dân đã chết cho vùng Amazon. Những người khác sống trong lo lắng đe dọa bị giết. Vì thế chúng ta cần tỉnh thức như câu tweet đầu tiên của Đức Phanxicô nhắc: “Tôi xin gởi đến toàn thế giới Tông huấn Amazon yêu quý, để giúp khơi dậy tình cảm và sự quan tâm tới vùng Amazon, một vùng đất cũng là vùng đất “của chúng ta”.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Xin đọc thêm: “Amazon thân mến”, thành quả suy tư lâu dài của Đức Phanxicô

Tông huấn Amazon yêu quý, Đức Phanxicô mời chúng ta đừng nghĩ mọi thứ từ linh mục