Đức Giám mục Michel Dubost: “Giáo hội phải là một gương mẫu”

108

Đức Giám mục Michel Dubost: “Giáo hội phải là một gương mẫu”

rcf.fr, Etienne Pépin, 2020-01-31

Hồng y Barbarin đã được tuyên bố vô tội. Ngày thứ năm 30 tháng 1, sau khi được tòa phúc thẩm tha bổng, ngài cho biết sẽ đệ đơn từ chức lên Đức Phanxicô thêm một lần nữa. Một quyết định được Đức Giám mục Michel Dubost đồng ý.

Theo Đức Giám mục Dubost, đây là quyết định đã được ngài suy nghĩ chín chắn. Giám mục Michel Dubost giải thích: “Sau một số năm khó khăn, hồng y Barbarin đã có quyết định.” Đức Giám mục Michel Dubost là giám quản tông tòa giáo phận Lyon thay thế hồng y Barbarin trong thời gian tố tụng.

Sau phán quyết của tòa án, một số nạn nhân nói xa gần, nhưng chưa được xác nhận, họ có thể kháng cáo lên tòa phá án. Giám mục Dubost nói thêm: “Từ lâu các nạn nhân đã im tiếng về thảm kịch đau thương của họ. Bây giờ họ nói lên. Một số người bị chấn thương nặng và như thế thì có thể rất tốt cho họ để chấn thương của họ được biết đến. Tôi không phải là nhà luật học, nhưng gần như họ không thể có được điều này ở tòa hình sự. Phải là tòa phá án dân sự mới làm được và tôi không thấy tòa phá án có thể hủy cái gì được. Theo tôi, về mặt luật thì thật là khó”.

Tuy tan nát nhưng giáo phận Lyon là một giáo phận sống mạnh

Về vấn đề đấu tranh chống tội phạm ấu dâm trong Giáo hội, Giám mục giám quản tông tòa cho rằng “chúng ta đã thay đổi thời đại”. Giám mục Dubost lên tiếng: “Tôi nghĩ Giáo hội ở trong bước ngoặt thay đổi thời đại. Ấu dâm, loạn luân đã là dấu ấn của mọi thời. Toàn bộ xã hội phải thay đổi. Giáo hội phải là gương mẫu. Những chuyện này không còn có thể chấp nhận. Điều bắt buộc là chúng ta phải có yêu cầu đạo đức này, tố cáo những gì phải tố cáo”.

Theo Giám mục Dubost, giáo phận Lyon có thể đứng dậy sau các việc đã làm cho giáo phận đau khổ: “Tôi không chối cãi các đau khổ này nhưng khi tôi nghĩ đến giáo phận Lyon, tôi nghĩ đến nhiều chuyện khác hơn là chuyện này. Đúng là Giáo hội đã bầm dập, đã tan nát nhưng đây là một Giáo hội sống và sống mạnh. Chúng ta chỉ mong những gì chia rẽ trên bề mặt sẽ được hợp nhất lại”.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch