Ba Tây: “Thánh lễ im lặng”… cho người điếc

641
Ba Tây: “Thánh lễ im lặng”… cho người điếc
cath.ch, Jean-Claude Gérez, 2020-01-22
Từ nay các tín hữu bị điếc hoặc khiếm thính sẽ có các thánh lễ và các hôn lễ dành riêng cho họ ở Trung tâm Mục vụ Phaolô VI, Teresina, thủ đô Tiểu bang Piaui, miền đông-bắc Ba Tây.
Linh mục trẻ Francisco Aquino, vừa chịu chức cách đây vài tháng (năm 2019) đã quyết định dâng thánh lễ thường xuyên bằng ngôn ngữ dấu hiệu cho các giáo dân bị điếc hay khiếm thính, họ không còn là người “tham dự thánh lễ” nhưng sẽ là các nhân vật chính.
Hôn nhân giữa những người bị điếc
Và thực tế là vậy, một thông dịch viên “dịch” bằng tiếng nói cho những người không hiểu ngôn ngữ dấu hiệu, thánh lễ và các bài đọc được các tín hữu bị điếc đọc trong buổi lễ.
Tháng 12 năm 2019 đã có một hôn lễ cho một cặp vợ chồng bị điếc đã được cử hành tại trung tâm. Một thánh lễ khác dự trù sẽ tổ chức trong các tháng sắp tới. Ngày 9 tháng 2 sắp tới, sẽ có thánh lễ bằng dấu hiệu cho những người bị điếc.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch