“Năm nguồn tài nguyên chính của Giáo hội công giáo Pháp”

445

“Năm nguồn tài nguyên chính của Giáo hội công giáo Pháp”

eglise.catholique.fr. 2019-1-27

Đối với Giáo hội công giáo Pháp, các Cơ quan của Giáo phận có nhiệm vụ quản lý toàn thể các hoạt động của giáo xứ và giáo phận. Mỗi giáo phận đều có một cơ quan. Tài sản Giáo hội là để phục vụ sứ mạng của mình, bao gồm tiền tặng, tiền đóng góp và được quản trị để phục vụ các công việc mục vụ của Giáo hội, trong số này có các bất động sản, đặc biệt các nhà thờ và trụ sở giáo xứ xây sau năm 1905 tại các thành phố đang phát triển.

Việc quản trị phải thận trọng, có trách nhiệm, nằm trong khuôn khổ và được kiểm soát: trách nhiệm của giám mục và của các cha xứ là cá nhân và đích thực, nhưng họ có thể làm việc mà không có hội đồng quản trị hoặc các hội đồng giáo xứ, giáo phận lo các việc kinh tế.

Việc quản trị này có nghĩa vụ đoàn kết và chia sẻ với các Giáo hội hàng đầu và nói chung với các người nghèo qua trung gian của các tổ chức liên hệ. Và có trách nhiệm nặng nề trong việc duy trì các nhà thờ và các cơ sở địa phương xây sau năm 1905.

Do đó các nguồn lực của các giáo phận chủ yếu là nhờ lòng quảng đại của giáo dân.

Tại Pháp, năm nguồn tài nguyên chính của Giáo hội là:

– Tiền đóng góp của Giáo hội là nguồn tài nguyên chính (39% của tổng số): đây là nguồn đóng góp tự nguyện của người tín hữu công giáo, giữ đạo hay không giữ đạo để giúp các linh mục, các nhân viên giáo phận và giáo xứ sinh sống và hoạt động;

– Tiền oi trong các thánh lễ (23%) dùng để trang trải chi phí của giáo xứ: chi phí điều hành, điện nước và các sinh hoạt của giáo xứ. Một vài oi quyên cho các dịp đặc biệt như cho Giáo hội hoàn vũ, cho cơ quan Cứu trợ công giáo;

– Tiền do các gia đình đóng góp khi xin các bí tích như rửa tội, hôn lễ, tang lễ;

– Các tiền do giáo dân xin các ý chỉ đặc biệt dùng để giúp các linh mục trong đời sống vật chất của họ;

– Di sản là nguồn tài nguyên đặc biệt giúp thực hiện các dự án lớn cho Giáo hội tương lai.

Cho bao nhiêu?

Chẳng hạn chúng ta có thể cho tương đương với 1% lợi tức hàng năm hay 10% của tiền chúng ta phải đóng thuế, hoặc trị giá 2 hoặc 3 ngày làm việc của mình. Hơn nữa, tiền quyên góp có thể trừ thuế, số tiền này tùy lợi tức và tùy từng nước.

Một vài con số để chúng ta có một khái niệm:

360 âu kim = một tuần đào tạo cho một chủng sinh

93 âu kim = một ngày của linh mục ở nhà hưu dưỡng

139 âu kim = một ngày đào tạo cho một nhân viên mục vụ

74 âu kim = tiền lương một ngày cho một nhân viên mục vụ làm việc thường xuyên

58 âu kim =  một ngày làm việc mục vụ của một linh mục

Cho như thế nào?

Bạn có thể gởi chi phiếu trực tiếp đến giáo xứ.

Hoặc khấu tự động ở tài khoản ngân hàng, thủ tục thông qua các giáo phận.

Từ năm 2007, giáo dân có thể trả trực tuyến qua các trang mạng của giáo phận.

Khi nào thì cho?

Các quyên góp thường vào tháng 2 hàng năm trong hầu hết các giáo phận Pháp. Nhưng dĩ nhiên chúng ta có thể cho… quanh năm.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch