Theo Đức Phanxicô, Giáo triều phải thay đổi để phục vụ nhân loại tốt hơn

166

Theo Đức Phanxicô, Giáo triều phải thay đổi để phục vụ nhân loại tốt hơn

cath.ch, 2019-12-21

Trong bài diễn văn đọc trước Giáo triều tại Dinh Tông Tòa ngày thứ bảy 21 tháng 12-2019, Đức Phanxicô giải thích nội dung Tông hiến Các con hãy rao giảng Tin Mừng, Praedicate evangelium: “Sự thay đổi của thời buổi mà thế giới đang trải qua đòi hỏi một sự “hoán cải nhân học” của Giáo hội.

Trong bài diễn văn truyền thống lễ Giáng Sinh, Đức Phanxicô chúc mừng lễ Giáng Sinh các thành viên của Giáo triều La-mã. Năm nay bài diễn văn nhấn mạnh đến sự cần thiết phải thay đổi trong Giáo hội, nhất là ở lãnh vực các cơ quan trong Giáo triều La-mã.

Ngài tuyên bố: “Nhân loại kêu gọi, chất vấn và thách thức Giáo hội, đòi hỏi Giáo hội phải đi ra và không sợ thay đổi”, ngài giải thích và loan báo các đường hướng lớn trong việc cải cách Giáo triều, nhằm để loan báo Tin Mừng và Tông hiến Các con hãy rao giảng Tin Mừng. Đứng trước sự thay đổi mà thế giới đang trải qua, một sự “hoán cải nhân học” và toàn diện là điều cần thiết.

Sự hội tụ của các ban bộ

Để theo đuổi mục đích này, Đức Phanxicô giải thích ý nghĩa các thay đổi chính được dự trù và đang tiến hành: sự sát nhập Bộ Giáo lý Đức tin và Bộ Rao giảng Tin Mừng cho các Dân tộc, tăng cường sức mạnh cho Bộ Truyền thông và bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện. Tinh thần cải cách này “chính yếu dựa vào sự trung thành với ‘kho tàng đức tin, depositum fidei’ và với Truyền thống, nhất là nâng cao “những gì là tốt” trong lịch sử Giáo triều.

Cạm bẫy của tự-gìn giữ

Nhưng phải tránh cạm bẫy của sự tự-gìn giữ”, vì ký ức đòi hỏi phải chuyển động mới là ký ức sống. “Chúng ta không còn là kitô giáo”, Đức Phanxicô nhìn nhận như vậy để giải thích sự cần thiết phải sát nhập hai bộ nêu trên. Ngài muốn nói đến Âu châu khi ngài xin: “Một sự rao giảng Tin Mừng mới phải được nuôi dưỡng bằng một “tinh thần mục vụ” khác là điều cần thiết để đối diện với thế giới đô thị hóa đã quay lưng với Giáo hội”.

Theo Đức Phanxicô, Bộ Truyền thông phải thích ứng với “nền văn hóa kỹ thuật số mở rộng”, một kỹ thuật đã làm rung chuyển thế giới hiện nay. Để làm được công việc này, Bộ Truyền thông phải gom lại chín cơ quan truyền thông giáo hoàng gồm báo L’Osservatore Romano, dịch vụ internet của Vatican hay Radio Vatican. Đây không phải là tập trung các cơ quan nhưng tạo đồng điệu giữa hoạt động của các cơ quan. 

Khơi dậy não trạng thiu thiu ngủ 

Đức Phanxicô giải thích, Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện nhằm mục đích “thúc đẩy sự phát triển toàn diện của con người dưới ánh sáng Tin Mừng. Nhấn mạnh vào vai trò của mình trong việc phục vụ những người di cư yếu nhất và bị thiệt thòi nhất, đặc biệt là những người bị cưỡng bách di cư, Giáo hội được gọi để làm chứng”. Giáo hội phải khơi dậy não trạng thiu thiu ngủ nhất là đứng trước thảm cảnh người di dân ở biển Địa Trung Hải.

Đức Phanxicô cũng cảnh báo chống lại “cám dỗ” đi theo “thái độ cứng nhắc” sinh ra sợ thay đổi và dẫn đến sự “mất cân bằng”. Giáo triều La-mã không thể là một “cơ thể tách rời khỏi thực tế nhưng là một cơ thể sống”.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Hình ảnh buổi chúc mừng lễ Giáng Sinh Giáo triều ngày thứ bảy 21 tháng 12-2019

Xin đọc thêm: “Thay đổi thời” ở Vatican