Đức Hồng y Turkson: “Greta Thunberg là chứng nhân tuyệt vời của giáo huấn Giáo hội về bảo vệ môi trường”

298

Đức Hồng y Turkson: “Greta Thunberg là chứng nhân tuyệt vời của giáo huấn Giáo hội về bảo vệ môi trường và chăm sóc cá nhân”

agensir.it, 2019-12-12

Đức Hồng y Peter Kodwo Appiah Turkson, Bộ trưởng Bộ Phát triển Toàn diện trong cuộc họp báo giới thiệu thông điệp của Đức Phanxicô nhân ngày Thế giới Hòa bình Trẻ đã tuyên bố: “Cô Greta Thunberg là chứng nhân tuyệt vời của giáo huấn Giáo hội về bảo vệ môi trường và chăm sóc cá nhân.” Cô vừa được tuần báo Times bầu chọn là Người của năm. Đức Hồng y Turkson tóm tắt: “Cô Greta đòi hỏi có một sự nhất quán giữa chính sách bảo vệ môi trường và chính sách hướng dẫn các công ty. Còn hơn là một tấm gương, tôi muốn nói cô là chứng nhân cho việc dấn thân bảo vệ môi trường và chăm sóc căn nhà chung của chúng ta”.  Sau đó Đức Hồng y tuyên bố: “Chúng ta không thể quan tâm đến môi trường mà không chăm sóc con người. Chúng ta phải vượt lên sự tách biệt giữa quan tâm đến môi trường và đức tin”. Ngài nhắc lại: “Đối với dân tộc trong Thánh Kinh, sự trung thành với giao ước là phải bảo vệ những người thấp kém nhất trong xã hội và chăm sóc môi trường. Trong giáo huấn Giáo hội, quan tâm đến người nghèo và người yếu đuối đi đôi với việc chăm sóc môi trường.” Đức Phanxicô đã viết trong Thông điệp Chúc tụng Chúa Laudato si ‘ “Tất cả đều gắn kết với nhau”. Đức Gioan-Phaolô II đã nói về môi sinh nhân bản, Đức Bênêđictô XVI nói về môi sinh xã hội và Đức Phanxicô nói về môi sinh toàn diện.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Xin đọc thêm: Đức Phanxicô khuyến khích cô Greta Thunberg, người đấu tranh cho môi sinh

Laurent de Sutter: “Greta Thunberg thân mến, có một cái gì đó có thể”