Đức Phanxicô khuyến khích cô Greta Thunberg, người đấu tranh cho môi sinh

189

Đức Phanxicô khuyến khích cô Greta Thunberg, người đấu tranh cho môi sinh

cath.ch, 2019-04-17

Vào cuối buổi tiếp kiến chung ở quảng trường Thánh Phêrô, cô Greta Thunberg, người đấu tranh cho môi sinh đã được gặp Đức Phanxicô. Ông Alessandro Gisotti, quyền giám đốc Văn phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, Đức Phanxicô đã khuyến khích cô tiếp tục “dấn thân để bảo vệ môi sinh”. Về phần mình cô Greta Thunberg đã cám ơn Đức Phanxicô cho sự “dấn thân lớn lao của ngài để bảo vệ tạo vật”.

Báo Thụy Điển Dagens Nyheter cho biết, trong buổi gặp này, Đức Phanxicô khuyến khích cô gái trẻ “đi tới đàng trước.”

Hiện nay cô Greta đang ở Ý vài ngày. Cô được mời đến Thượng viện Ý ngày 18 tháng 4 và hôm sau cô sẽ đi biểu tình ở Rôma để bảo vệ khí hậu trong chương trình có tên Thứ sáu cho Tương lai Rôma, ‘#FridayForFutureRoma’.

Cô Greta Thunberg 16 tuổi trở thành biểu tượng của việc dấn thân chống thay đổi khí hậu. Hôm trước ngày cô đến Rôma, cô đã có một bài can thiệp đáng kể ở Nghị viện Âu châu ở Strasbourg.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Cô Greta Thunberg gặp Đức Phanxicô trong buổi tiếp kiến chung ở quảng trường Thánh Phêrô ngày thứ tư 17 tháng 4-2019