75 tuổi thì đã sao?

117
75 tuổi thì đã sao?
erzdioezesewien.at, 2016-11-08
Ngày thứ sáu 8 tháng 11, Đức Hồng y Christoph Schönborn (22-1-1945) trả lời nhật báo Heute: “Tôi sắp 75 tuổi. Như luật Giáo hội ấn định, tôi đệ đơn từ chức lên Đức Giáo hoàng và tùy thuộc vào ngài, ngài sẽ quyết định khi nào tôi về hưu.”
Khi tôi 66 tuổi, các nhân viên của tôi đã hát bài hát của Udo Jürgens: “Đến tuổi 66, cuộc đời bắt đầu…” Từ đó đến nay đã gần 9 năm trôi qua. Vậy khi nào cuộc sống bắt đầu khi bạn nghỉ hưu ở tuổi 75? Và ngay cả ở tuổi 80? Với các giám mục, nhiệm kỳ thường kết thúc ở tuổi 75. Vị tiền nhiệm của tôi, Đức Hồng y Franz König về hưu khi ngài 80 tuổi.
Nhưng nghỉ hưu là gì? Lương hưu là gì? Một vài mục tử đã về hưu cho biết chữ tắt i.r. (đã nghỉ hưu) không có nghĩa là “về hưu” mà là “ơn gọi.” Bạn nghỉ hưu nhưng bạn không ở không. Sau khi về hưu, Đức Hồng y Franz König vẫn còn hoạt động thêm gần 20 năm, chỉ một vài ngày trước khi ngài qua đời ở tuổi 99. Ngài thuộc trong số các mục tử được yêu mến và được hỏi ý kiến, điều ngài luôn làm cho mọi người.
Tôi sắp 75 tuổi. Như luật Giáo hội ấn định, tôi đệ đơn từ chức lên giáo hoàng. Chính ngài sẽ quyết định khi nào tôi sẽ nghỉ hưu. Dù ngài quyết định như thế nào, tôi cũng cám ơn cả hai quyết định, tiếp tục phục vụ hay “nghỉ hưu.” Bởi vì mỗi năm già đi là một món quà. Cách đây cũng gần 50 năm, năm 1970 tôi được làm linh mục. Đối với tôi và những người đã có thời gian để sống, điều này vẫn mang đến cho tôi ý nghĩa của cuộc sống, dù sau tuổi 75!
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Xin đọc thêm: “Hãy trung thành với giáo hoàng”: Một thái độ công giáo đơn giản và cơ bản
Đức Hồng y Christoph Schönborn: “Giáo hoàng không hời hợt đưa ra quyết định”