Thượng hội đồng Amazon: “Giáo hội xem trọng tình trạng của chúng tôi”

143

Thượng hội đồng Amazon: “Giáo hội xem trọng tình trạng của chúng tôi”

cath.ch, Gregory Roth, 2019-10-04

Ngày 4 tháng 10, hai ngày trước ngày khai mạc Thượng Hội đồng tại Rôma, bà Ernestina Macuxi, từ Boa Vista vùng Amazon, đại diện cộng đồng Macuxi được tổ chức Action de Carême mời đến Zurich, Thụy Sĩ.

Bà cho biết: “Chúng tôi muốn thành lập “các trường cho người bản địa” để bảo tồn văn hóa chúng tôi, các “ban y tế” hoặc dạy lái xe…”. Dù vấn đề khí hậu và các mối đe dọa hàng ngày khác đè nặng trên vùng Amazone nhưng bà Ernestina Macuxi muốn nhấn mạnh đến một số dự án của cộng đồng bản địa mà bà đại diện. Trong số các tổ chức phi tôn giáo khác, bà biết ơn Giáo hội công giáo vì đã hỗ trợ bà trong các dự án khác nhau này. 

Thượng hội đồng, một cơ hội cuối cùng?

Bà Ernestina trả lời cho báo Công giáo Thụy sĩ: “Không, Thượng hội đồng Amazon không phải là sự kiện của một cơ hội cuối cùng để bảo vệ vùng đất của chúng tôi.” Ông Luis Ventura nói tiếp: “Đây là thời điểm hy vọng rất quan trọng”, ông Ventura là đại diện của Ủy ban truyền giáo bản địa quốc gia của Hội đồng giám mục Ba Tây và là đối tác của Action de Carême. Ông nói tiếp: “Nhưng trước hết Thượng hội đồng là sự xác nhận về con đường đối thoại và đấu tranh mà chúng tôi sẽ theo đuổi với bất cứ giá nào, dù kết quả của Thượng hội đồng có như thế nào”. 

“Tất cả phải đoàn kết, chúng ta không thể bị phá vỡ”, Bà Ernestina Macuxi, đại diện cộng đồng người bản địa vùng Macuxi, Amazon | © Grégory Roth

Hai vị khách người Ba Tây đã xác nhận tình trạng xấu đi rõ ràng kể từ cuộc bầu cử Tổng thống Jair Bolsonaro. Bà Ernestina Macuxi giải thích: “Cách cai trị của chính phủ hiện tại là độc hại. Chính phủ thúc đẩy việc khai thác các vùng đất của chúng tôi. Chúng tôi tìm thấy 116 tình huống không kiểm soát được như đánh cá bất hợp pháp, khai thác và khử nước để khai thác vàng. Biện ngôn của nhà nước làm cho người dân bản địa có cảm giác những người khai thác không bị trừng phạt khi họ khai thác bất hợp pháp đất đai chúng tôi”. 

Sự hiện diện của Giáo hội ở ba cấp bậc

Ông Luis Ventura nhắc lại, việc bảo vệ quyền của khoảng 400 dân tộc bản địa sẽ là trọng tâm các cuộc thảo luận ở Thượng hội đồng Amazon, từ ngày 6 đến 27 tháng 10 năm 2019 tại Rôma. Ông Ventura là người đã làm việc để chuẩn bị cho Thượng hội đồng này từ năm 2018, ông mong muốn “có một sự hiện diện của Giáo hội gần gũi và tôn trọng người bản xứ”. Một sự hiện diện ở ba cấp bậc: “Trước hết một ‘sự hiện diện có tính cách ngôn sứ’, bảo tồn sự đa dạng của người dân bản địa. Một ‘sự hiện diện của đối thoại’, để có đối thoại theo chiều ngang giữa Giáo hội và người bản xứ, với các quan điểm liên văn hóa. Cuối cùng, một ‘sự hiện diện của giáo hội’ được thể hiện trong cuộc sống của các dân tộc và làm thuận lợi cho việc làm chứng ngôn.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Xin đọc thêm: Thật ra thượng hội đồng là gì?

Những người bị bỏ quên ở Amazon