Đức Phanxicô gởi 200 000 âu kim tiền bán xe Lamborghini cho Haiti

371
Đức Phanxicô gởi 200 000 âu kim tiền bán xe Lamborghini cho Haiti
Chiếc xe Lamborghini có chữ ký của Đức Phanxicô đã được nhà sản xuất xe hơi bán đấu giá
acistampa.com, Ban biên tập, 2019-09-13
Hôm nay Đức Phanxicô đã gặp ông giám đốc hãng xe Lamborghini và những người đứng đầu Quỹ OMAZE, những người giám sát cuộc bán đấu giá chiếc xe “Huracan Lamborghini” vì mục đích từ thiện. Chiếc xe được nhà sản xuất tặng Đức Phanxicô ngày 15 tháng 11 năm 2017 có mang chữ ký của ngài. Người mua chiếc xe là một công dân nước Cộng hòa Séc cũng có mặt.
Trong cuộc gặp, Đức Phanxicô đã được trao tấm chi phiếu tượng trưng trị giá khoảng  900 000 âu kim.
Phần cuối của số tiền thu này khoảng 200 000 âu kim sẽ được dùng để xây một chủng viện và một trường mẫu giáo ở Haiti đã bị phá hủy trong vụ động đất năm 2010.
Đức Phanxicô đã trích dẫn Tin Mừng Thánh Mát-thêu chương 25 để nhấn mạnh đến lòng quảng đại của công việc từ thiện này, đã trực tiếp giúp những người nghèo nhất như lời của Tin Mừng.
Các phần tiền trước đây đã được tặng cho:
Cộng đoàn Gioan XXIII (cộng đoàn giúp các phụ nữ nạn nhân của nạn bóc lột và mại dâm) nhân kỷ niệm 10 năm ngày Linh mục Oreste Benzi, người thành lập Cộng đoàn Gioan XXIII qua đời và nhân kỷ biệm 50 năm (2018) ngày thành lập Quỹ Cộng đoàn (300 000 âu kim);
– Cộng đoàn “Trợ giúp Giáo hội gặp khó khăn” (AED) để tái thiết vùng Đồng bằng Ninivê (200 000 âu kim);
– Hai Hiệp hội do nhà sản xuất xe hơi chỉ định: Hội Amici Centrafrica Onlus và Hội GICAM (160 000 âu kim).
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch