Đức Phanxicô mời các hướng đạo sinh Pháp “kết nối một cách khác”

137

Đức Phanxicô mời các hướng đạo sinh Pháp “kết nối một cách khác”

cath.ch, 2019-07-24

Trại họp bạn Hướng đạo sinh Pháp và Trưởng ở Jambville

Trong một thư chuyển lời của Đức Phanxicô gởi cho các Hướng đạo sinh Pháp và Trưởng đang họp bạn ở Jambville, Đức Hồng y Quốc Vụ Khanh Pietro Parolin viết: “Kết nối với Chúa Kitô giúp chúng ta gặp được người khác”. Bức thư này đã được phong trào Hướng đạo Pháp đăng trên tài khoản Twitter của mình ngày 22 tháng 7-2019.

Từ ngày 22 đến 26 tháng 7-2019, các hướng đạo sinh Pháp họp mặt ở Jambville, vùng Yvelines ngoại ô thành phố Paris, cuộc họp có tên : “Kết nối!”. Qua thư chuyển, Đức Hồng y Quốc Vụ Khanh gởi đến các hướng đạo sinh phép lành Tòa Thánh cho tất cả các bạn trẻ tham dự cùng với tất cả thành viên “gia đình hướng đạo”. 

Luôn là những người “xây cầu”

Trong lời chúc của mình, Đức Phanxicô chúc các bạn trẻ “nối kết một cách khác”. Ngài khuyến khích các bạn trẻ “nối kết với Chúa Kitô”, qua lời cầu nguyện, qua việc lắng nghe Lời Chúa và qua các phép bí tích để không những có được niềm vui mà còn đi trên con đường gặp gỡ người khác.

Qua Hồng y Quốc Vụ Khanh, Đức Phanxicô khuyến khích các hướng đạo sinh Pháp luôn là người “xây cầu”, chứ không giới hạn trong các cuộc gặp gỡ ảo. Ngài mong họ xây dựng một xã hội “công chính hơn, nhân bản hơn”, quan tâm đến những người thấp bé và người nghèo.

Phong trào Hướng đạo Pháp và Trưởng (SGDF) có khoảng 85’000 hướng đạo sinh và là phong trào hướng đạo chính của Pháp. Đây là phong trào hướng đạo công giáo có tầm vóc lịch sử của Pháp. Tuy nhiên phong trào đã có một loạt phát triển, đặc biệt được đánh dấu bởi các đơn vị hỗn hợp.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Xin đọc: Hướng đạo hôm nay, phi hành gia ngày mai?

Hướng đạo sinh châu Âu sẽ gặp Đức Phanxicô ngày 3 tháng 8 

Thành công ngoài sức tưởng tượng của phong trào Hướng đạo Pháp

Hình ảnh cuộc họp bạn hướng đạo ở Jampville.