Quyển sách mới về các bài giảng của Đức Phanxicô ở Nhà nguyện Thánh Marta

400

Quyển sách mới về các bài giảng của Đức Phanxicô ở Nhà nguyện Thánh Marta

Đức Phanxicô dâng thánh lễ ở Nhà nguyện Thánh Marta

cath.ch, 2019-06-19

Nhà sách Vatican sẽ xuất bản một quyển sách gồm các bài giảng từ ngày 3 tháng 9 năm 2018 đến ngày 28 tháng 2 năm 2019. Đức Phanxicô giảng các bài giảng này trong thánh lễ buổi sáng tại Nhà nguyện Thánh Marta.

Ngày 19 tháng 6, trang mạng Il Sismografo cho biết, tập sách này gồm một loạt các bài giáo lý và chủ đề xét mình là một trong các chủ đề chính của Đức Phanxicô.

Tập sách có tên “Chiêm niệm và phục vụ” (Contemplazione e servizio) được phát hành vào ngày 14 tháng 6 – 2019 là tập sách thứ mười hai trong cùng loạt ấn bản: “Lời Đức Phanxicô” (Le parole di Papa Francesco). Đức Giám mục Ý Giacomo Morandi, tổng thư ký Bộ Giáo lý Đức tin viết lời tựa quyển sách.

“Một người cha quay về các con mình”

Theo Giám mục Giacomo Morandi, văn phong của Đức Phanxicô trong tác phẩm này là cách nói của “một người cha quay về với con mình để giải thích Lời Chúa một cách đơn giản và sâu đậm”.

Mỗi buổi sáng Đức Phanxicô đều dâng thánh lễ ở Nhà nguyện Thánh Marta ở tầng trệt trong tòa nhà ngài ở. Từ ngày ngài được bầu chọn, thánh lễ mỗi buổi sáng tại đây là dịp quan trọng của các cuộc hẹn. Hàng ngàn đơn xin dự thánh lễ này, nhưng số chỗ hạn chế nên mỗi ngày chỉ có khoảng năm mươi người được tham dự.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Xin đọc thêm: Các bài giảng tại Nhà nguyện Thánh Marta