Làm sao mà ông lại là người cộng sản được?

186

Làm sao mà ông lại là người cộng sản được?

mariedenazareth.com, 2019-06-05

Sư huynh Louis-Claudius thuộc Dòng Marista sống ở Trung quốc 46 năm, sư huynh là giám đốc học viện và là người điều khiển hội Đạo Binh Đức Mẹ. Thầy yêu kính Đức Mẹ và chia sẻ tình yêu này với các học sinh của mình, rất nhiều học sinh trong hội Đạo binh Đức Mẹ bị bắt và bị hành hình… Theo gương Chân phước Marcellin Champagnat, sư huynh đưa trẻ em đến với Chúa Giêsu qua Đức Mẹ.

Chứng từ của sư huynh Louis-Claudius:

“Năm 1950, tôi ở một mình nhiều tháng trong xà-lim nhà tù cộng sản, tôi bị bắt mà không hề bị xét xử, bị khép vào một tội gì. Cùng với các cảnh sát canh gác, ông trưởng ban cảnh sát đi thanh tra nhà tù. Ông vào nhà tù của tôi. Tôi luôn đề phòng và luôn đòi hỏi quyền được tự do giữ đạo như Hiến pháp đã bảo đảm.

Ông đến sát gần tôi và nói: “Tôi có một chuyện muốn nói với thầy, xin thầy nghe… Hôm qua khi đi thanh tra các gia đình trong khu vực của tôi, tôi gặp một bà mẹ gia đình đau khổ khóc lóc vì đứa con 2 tuổi của bà sắp chết… Các cảnh sát đi theo tôi ở trong phòng người chồng và đang kiểm tra mọi chuyện. Tôi nói với bà mẹ đau khổ: “Đi tìm cho tôi một ít nước, tôi muốn chữa lành cho em bé này.”

Bà không tin nhưng bà đi trở lại với một tách nước. Trước hết tôi đổ một nửa, sau đó tôi dội nước trên đầu đứa bé sắp chết và nói: “Tôi rửa tội cho con, nhân danh Cha và Con và Thánh thần.

– Vì sao ông làm như vậy? Tôi ngạc nhiên hỏi ông.

– Tôi học chuyện này ở trường, tôi là người ngoại đạo nhưng chuyện này luôn đánh động tôi, tôi muốn nói đây là cách dễ dàng chúng ta đưa các em bé về Trời.

– Ông có hay làm không?

– Tôi chỉ mới làm hai lần.

– Làm sao mà ông lại là người cộng sản được?

– Nếu mình muốn sống và có cái gì để nuôi sống gia đình thì buộc phải làm việc với họ, họ là chủ nhưng tôi ghét cách họ suy nghĩ, cách họ phán xét, dạy dỗ và hành động. Ông giữ kín chuyện này giùm tôi.

– Tôi xin giữ kín. Tôi cầu nguyện cho ông và gia đình của ông, xin Mẹ Maria gìn giữ ông…”

Marta An Nguyễn dịch