Liridona Suma, phụ nữ hồi giáo trẻ nói về tình bạn của mình với tín hữu kitô

72

Liridona Suma, phụ nữ hồi giáo trẻ nói về tình bạn của mình với tín hữu kitô

Liridona Suma, phụ nữ hồi giáo trẻ trong buổi Đức Phanxicô gặp các bạn trẻ ở Skopje, Bắc Macedoina © Vatican Media

Cuộc gặp đại kết và liên tôn với Đức Phanxicô

fr.zenit.org, Anne Kurian, 2019-05-07

“Con có nhiều dịp sống thông hiệp một cách sâu đậm và mạnh mẽ với các bạn kitô hữu của con”: cô Liridona Sứ mạng, một phụ nữ hồi giáo trẻ đã nói như trên trước Đức Phanxicô vào chiều thứ ba 7 tháng 5 tại giáo phận Skopje. Tại đây ngài đã gặp 1500 bạn trẻ thuộc nhiều tôn giáo khác nhau. Các tín hữu kitô chiếm 64% tổng số dân và người hồi giáo chiếm 32%.

Chứng từ của cô Liridona Suma

Con là người hồi giáo, con tên là Liridona Sứ mạng và con có nhiều dịp sống thông hiệp một cách sâu đậm và mạnh mẽ với các bạn kitô hữu của con. Điều này luôn cho con có một niềm vui đích thực và bình an.

Và không những thế, nó còn làm cho con hiểu hơn, sâu đậm hơn không phải về người khác mà về chính con, Truyền thống của con.

Con nghĩ khi chúng con tin vào một Chúa Duy nhất của Lòng thương xót thì chúng con có thể mang đến hy vọng cho một thế giới mệt mỏi. Con mơ một thế giới trong đó có các mối quan hệ chân thành và cởi mở giữa các cá nhân và cộng đoàn, giữa các dân tộc và các tín ngưỡng khác nhau.

Có thể con mơ hơi quá không? Chúng ta có thể cùng làm việc cho lợi ích chung, người trẻ hồi giáo và người trẻ kitô giáo cùng làm việc chung với nhau không?

Marta An Nguyễn dịch

Xin đọc thêm: Bắc Macedoina: Chứng từ của linh mục Kostov thuộc nghi thức Đông phương và vợ là bà Gabriela

Bắc Macedoina: Chứng từ của Linh mục Topic, từ Sarajevo

Bắc Macedoina: Chứng từ của cô Sonja, người bị vứt bỏ ra đường với con gái mình  

Bắc Macedoina: Chứng từ của nữ tu bề trên của Dòng Truyền giáo Bác ái