Ngày Giới trẻ: “Các con đừng xấu hổ khi biểu lộ lòng nhiệt thành của các con với Chúa Giêsu”

168

Ngày Giới trẻ: “Các con đừng xấu hổ khi biểu lộ lòng nhiệt thành của các con với Chúa Giêsu”

Và theo Ngài trên con đường thập giá

fr.zenit.org, Anne Kurian, 2019-04-14

Trong Ngày Thế giới Trẻ lần thứ 34, chúa nhật 14 tháng 4-2019, Đức Phanxicô kêu gọi các người trẻ “Đừng xấu hổ khi biểu lộ lòng nhiệt thành của các con với Chúa Giêsu”.

Hàng năm vào ngày Lễ Lá, Giáo hội mừng Ngày Thế giới Trẻ cấp giáo phận, chủ đề của năm nay là câu: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” (Lc 1,38).

Trong cuộc rước kiệu nhắc lại ngày Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem trong vinh quang, vào đầu thánh lễ, chung quanh Đức Phanxicô là 400 các bạn trẻ của giáo phận Rôma và các giáo phận khác trên thế giới.

Trong thánh lễ, ngài nói với các người trẻ: “Ngày Thế giới Trẻ hôm nay, cha muốn nêu lên các thánh trẻ nam nữ, nhất là các thánh “ở gần chúng ta” mà chỉ có Chúa biết và đôi khi Ngài muốn bất ngờ tỏ lộ cho chúng ta thấy”.

Đức Phanxicô khuyến khích các bạn trẻ: “Các con thân mến, các con đừng xấu hổ khi biểu lộ lòng nhiệt thành của các con đối với Chúa Giêsu, Ngài là sự sống của các con, Ngài sống với các con. Và đồng thời, các con đừng sợ đi theo Ngài trên con đường thập giá. Và khi các con cảm nhận Ngài đòi hỏi các con từ bỏ chính mình, buông hết các chuyện an toàn của các con, phó thác hoàn toàn vào Chúa Cha trên trời, thì các con hãy vui mừng và cảm tạ! Các con đang ở trên con đường của Nước Trời.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Hình ảnh thánh lễ Lễ Lá tại quảng trường Thánh Phêrô.