Bác sĩ Christian Chenay 97 tuổi vẫn còn săn sóc bệnh nhân

187

Bác sĩ Christian Chenay 97 tuổi vẫn còn săn sóc bệnh nhân

fr.aleteia.org, Rachel Molinatti, 2019-02-25

Lớn tuổi không có nghĩa là ngồi bất động. Bằng chứng bác sĩ người Pháp Christian Chenay ở Val-de-Marne, 97 tuổi vẫn còn hành nghề.

Dù đã 97 tuổi, bác sĩ Chenay vẫn còn minh mẫn, ông là bác sĩ lớn tuổi nhất nước Pháp còn làm việc. Mỗi sáng thứ hai và thứ tư ông tiếp bệnh nhân (không lấy hẹn) ở phòng mạch của ông ở Chevilly-Larue (Val-de-Marne). Và phòng chờ lúc nào cũng đông. Ông là người quảng đại, ông thường đi thăm các tu sĩ về hưu ở nhà hưu dưỡng chủng viện Truyền giáo trong một cộng đồng nhỏ có 20.000 người dân. Dù lớn tuổi nhưng còn khỏe mạnh, ông tự cho mình mạnh “như voi”.

Một bác sĩ ngoại hạng

Bác sĩ Chenay sinh năm 1921, đã hành nghề từ 60 năm nay và cũng đã nếm qua một thế chiến. Nếu ông còn hành nghề bây giờ là vì thiếu bác sĩ nhưng cũng có thể vì ông yêu nghề. Các bệnh nhân và người thân của ông mô tả ông là người có lòng đam mê, dễ thương lạ lùng và là một bác sĩ ngoại hạng. Ông có còn làm việc khi 100 tuổi không? Ông cười trả lời: “Tại sao không, nếu tôi còn khỏe mạnh! Ngày nào tôi có vấn đề trí nhớ tôi sẽ ngưng”.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Xin đọc thêm: Hồng y lớn tuổi nhất thế giới mừng sinh nhật 100 tuổi

Ông Peter Reilly, người giúp lễ già nhất thế giới đã qua đời, thọ 103 tuổi