Sáu phụ nữ công giáo Thụy Sĩ vùng nói tiếng Đức rời Giáo hội

323

Sáu phụ nữ công giáo Thụy Sĩ vùng nói tiếng Đức rời Giáo hội

cath.ch, Maurice Page, 2018-11-19

Sáu phụ nữ công giáo Thụy Sĩ vùng nói tiếng Đức quyết định rời Giáo hội vì lối giảng dạy và ứng xử chống-nữ quyền vẫn còn kéo dài của hàng giáo sĩ. Trong bản thông báo công bố ngày 19 tháng 11, họ cho biết họ đã có quyết định trên sau một thời gian đấu tranh lâu dài. 

“Chúng tôi ra đi!” thông báo được các bà Cécile Bühlmann, cựu ủy viên hội đồng quốc gia của đảng Verts (LU), Anne-Marie Holenstein, cựu giám đốc Action de Carême, Monika Stocker, cựu ủy viên hội đồng thành phố Zurich, Doris Strahm và Regula Strobel, thần học gia bênh vực cho quyền của phụ nữ, Ruth-Gaby Vermont cựu ủy viên hội đồng quốc gia và thành viên của Hội đồng Âu châu ký. Các bà không muốn thuộc về một thể chế phủ nhận quyền của phụ nữ và loại phụ nữ ra khỏi thứ trật giáo sĩ vì lý do giới tính của họ và quyền cho nam giới.

Lời tuyên bố của giáo hoàng về phá thai là không chấp nhận được

Sáu phụ nữ được biết đến qua sự dấn thân của họ trong chính trị và trong Giáo hội cho biết, họ không dễ dàng để đi đến quyết định này. Nhưng họ buộc phải tố cáo sự ghét phụ nữ trong Giáo hội công giáo la mã, một hệ thống xưa cổ mà những người đàn ông độc thân trong Giáo hội quyết định về thân thể và giới tính của phụ nữ, áp đặt lên họ một đạo đức về tình dục cứng ngắc và không nhân bản. Giọt nước đã làm tràn ly khi ngày 19 tháng 10, Đức Phanxicô so sánh việc phá thai với việc nhờ đến những người giết thuê. Theo các bà, câu tuyên bố sốc này không những là một lầm lẫn khi nói, nhưng còn cho thấy một thái độ căn bản của Giáo hội: các phụ nữ bị cho là trọng tội, trong khi các ông có liên hệ trong việc mang thai lại không phải là những người có trách nhiệm. Lời tuyên bố này của giáo hoàng đã tạo một sự công phẫn quốc tế vượt ngoài khuôn khổ của những người bênh vực cho quyền của phụ nữ. Một kiến nghị đã được Liên đoàn phụ nữ công giáo Thụy Sĩ đưa ra.

Uy tín bị đặt vấn đề

Trong các cộng đoàn địa phương, chắc chắn các phụ nữ sống trong một “Giáo hội khác”. Một Giáo hội trong đó các giá trị công chính giữa các giới được tôn trọng. Bản thông báo viết, “nhưng là thành viên của Giáo hội công giáo la mã, chúng tôi không thể lầm lẫn khi cho rằng chúng tôi không dính gì với giáo huấn la mã và với Giáo hội của hàng ngũ giáo sĩ”. Các bà khẳng định, là người bênh vực cho quyền của phụ nữ, họ không muốn thuộc về một hệ thống làm cho uy tín của họ bị đặt vấn đề.

Các khoản thuế các bà đóng cho giáo hội đến bây giờ sẽ được đóng trực tiếp vào các dự án bên trong hay bên ngoài Giáo hội. Các bà giải thích họ không muốn hỗ trợ “guồng máy quyền lực công giáo-la mã với thần học phụ hệ này”.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Xin đọc thêm: Chống nữ quyền trong Giáo hội

Phụ nữ công giáo nổi dậy: “Giáo hội không được bỏ họ”