Canh tân Đặc sủng “Đức Giáo hoàng đối thoại với giáo phái tin lành phúc âm và giáo phái tin lành hiện xuống”

277

Canh tân Đặc sủng “Đức Giáo hoàng đối thoại với giáo phái tin lành phúc âm và giáo phái tin lành hiện xuống”

la-croix.com, Marie Malzac, 2018-11-06

Ngày 1 tháng 11, Vatican loan báo thành lập tổ chức Charis, một cơ quan mới phục vụ cho Canh tân Đặc sủng công giáo.

Báo La Croix có buổi phỏng vấn linh mục Étienne Vetö, người vừa được đề cử vào Dịch vụ quốc tế truyền thông về sứ mạng của cơ quan mới này.

Linh mục Étienne Vetö thuộc cộng đoàn Đường Mới từ tháng 8 năm 2015. / Corinne Simon/Ciric  

La Croix: Cấu trúc mới của Charis sẽ thay thế cấu trúc nào?

Linh mục Étienne Vetö: Cấu trúc Charis sẽ thay thế hai cơ cấu, Dịch vụ quốc tế Canh tân Đặc sủng công giáo (ICCRS) và Huynh đoàn công giáo các cộng đoàn và hiệp hội Canh tân Đặc sủng liên kết. Khi đưa ra quyết định này, Đức Giáo hoàng đã phối hợp hai cơ quan trong mong muốn được hiệp thông, để tập họp chung dưới một cấu trúc cho tất cả những ai chia sẻ lối sống đức tin này theo ơn của Đức Chúa Thánh Thần.

Nhưng ngài cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của đại kết cho phong trào canh tân trong tổng thể. Thật vậy, chiều kích này không được công nhận cùng một cách cho tất cả các thành phần của Canh tân nên Đức Phanxicô xin tổ chức Charis làm điểm này thành một trong các điểm quan tâm và các sứ mạng chính của phong trào.

Kỷ niệm 50 năm Canh tân Đặc sủng

Vì sao Đức Giáo hoàng quyết định thành lập một cơ quan quốc tế mới và duy nhất cho Canh tân Đặc sủng công giáo?

Chắc chắn Đức Phanxicô đã nghe các yêu cầu của các nhà lãnh đạo chính của các cộng đoàn và các nhóm cầu nguyện. Chính xác ý tưởng này được hình thành nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập phong trào Canh tân Đặc sủng tổ chức tại Rôma và Đức Phanxicô đã cùng mừng lễ kỷ niệm với phong trào. Và cũng nên nhấn mạnh ở đây, Đức Phanxicô đã biết thực tế của phong trào từ bên trong vì đã từng ở cạnh phong trào khi ngài còn là Tổng Giám mục ở Buenos Aires.

Ngoài các mục tiêu hiệp thông và sự nhấn mạnh đến đại kết, sự thành lập tổ chức Charis là để chấn chỉnh một khuynh hướng mà chúng ta có thể thấy ở nhiều nước, đã làm Canh Tân thành một thể chế có thể bị đồng hóa như một phong trào. Trong khi Canh tân Đặc sủng là một “dòng ân huệ” trong Giáo hội công giáo, và cũng để phục hưng lại các cộng đoàn đã có sẵn và để đến được với nhiều giáo xứ.

Như thế tổ chức Charis sẽ phục vụ gì?

Tổ chức mới này không có trách vụ tổ chức một phong trào, thực thi tài phán, nhưng để phục vụ các cộng đoàn và các nhóm cầu nguyện, tôn trọng sự khác biệt và đặc sủng riêng của từng nhóm. Điều này có nghĩa là đề nghị đào tạo những người có trách nhiệm và làm thế nào để sự phong phú của cộng đoàn này, cộng đoàn kia được tất cả mọi người biết. Cuối cùng, tổ chức Charis giúp liên lạc trong nội bộ với nhau.

Nhưng nếu giáo hoàng muốn tổ chức Charis có một cương vị thì chắc chắn trong mục đích đối thoại với các giáo phái tin lành phúc âm và hiện xuống. Ngài biết phong trào này đang phát triển và ngài muốn người công giáo ý thức đến chuyện này. Khi các người ở giáo phái tin lành phúc âm nghe nói về kinh nghiệm sống động của cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô thì không còn rào cản. Đại kết không bị đình trệ nhưng ngược lại. Và được hoạt động rất nhiều ở khía cạnh này.

“Giáo hội công giáo đã bỏ thì giờ để nhận biết tầm quan trọng đại kết của Canh tân Đặc sủng”

Sứ mạng đầu tiên của Charis vẫn là nâng đỡ và khuyến khích cách sống đức tin này, phù với kinh nghiệm của sức thổi của Chúa Thánh Thần, được diễn tả qua tiến trình “rửa tội trong Thần Khí”, có nghĩa là đón nhận sự hiện diện và ơn Chúa Thánh Thần xuống cho từng người.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch