Bốn lời khuyên của bà Caroline Saliou cho các nhà giáo

174

Bốn lời khuyên của bà Caroline Saliou cho các nhà giáo

lavie.fr, Anne-Laure Filhol, 2016-06-01 

  1. Hãy tin tưởng ở mình

Một vài cha mẹ cảm thấy lo âu khi đứng trước trường học, đôi khi họ lo ra mặt khi đến trường. Chính các nhân viên nhà trường thúc dục họ chủ động hợp tác với nhà trường, và đến với một tư cách khác chứ không phải như một cha mẹ có con gặp khó khăn. Cho họ có dịp nói lên một cái gì, chẳng hạn nói về nghề của mình, giao cho họ đứng sinh hoạt với các em, tham dự vào các lớp thủ công, v.v…, họ sẽ có tự tin và truyền niềm tự tin này qua cho con cái của họ.

  1. Có tinh thần sáng tạo

Các kiểu nói chủ bại hay hoài niệm quá khứ không những vô ích mà còn sai lầm. Chúng ta phải sáng tạo và đi theo con cái mình trong các thay đổi của xã hội, mong chờ của thế hệ mới không còn là mong chờ của thế hệ ngày hôm qua và cũng sẽ không là mong chờ của ngày mai. Phải thường xuyên đặt lại vấn đề và chấp nhận thích ứng theo hiện tại. Tôi có thể nhận biết khía cạnh tốt trong sự trao truyền mà tôi đã nhận, nhưng tôi cũng phải biết, các giá trị này nhiều lúc không còn hợp với thời sự. Tất cả các thế hệ đều nói các người trẻ là khó tính, cũng như thời nào cũng có các cha mẹ từ bỏ chức vụ của mình. Nhất là tôi biết các cha mẹ tuyệt vọng mong muốn điều tốt nhất cho con cái mình. Là nhà giáo, chúng ta làm gì để giúp họ?

  1. Nhìn kỹ ở con người

Trong giáo dục công giáo, chúng ta không nói đến “học trò” nhưng nói đến “con người”. Chúng ta hãy học để tìm hiểu và lớn lên trong phần tốt ø đẹp này nơi từng con người. Khi gặp trường hợp khó khăn trong giao tiếp, dù với đồng nghiệp, cha mẹ hay con cái, chúng ta đừng để ý đến mâu thuẫn nhưng đưa họ qua một địa bàn khác, gia đình hay các dự án của họ. Khi đó sẽ có một cái gì đó sẽ xảy ra và cái nhìn có thể thay đổi. 

  1. Hãy luôn tích cực

Hãy nâng cao khía cạnh tích cực của con cái bạn, sau đó mới đề cập đến các khó khăn. Hãy cùng với con nhìn các khía cạnh mình có thể tiến bộ, đừng ra hạn cho việc đối thoại và cũng đừng bao giờ nói sẽ… thất bại. Chúng ta làm như Chúa Kitô đã làm với người đàn bà tội lỗi: Ngài thấy cái gì tốt nơi người phụ nữ. Ai rồi cũng có thể một ngày nào đó đi một con đường mới cho cuộc đời của họ.

Marta An Nguyễn dịch

Xin đọc: Bốn lời khuyên của bà Caroline Puig-Grenetier để nhìn khía cạnh tốt