Nữ Giám mục Anh giáo đầu tiên ở Canada

1019

Nữ giám mục Anh giáo đầu tiên ở Canada

presence-info.ca, François Gloutnay, 2018-05-14

Từ năm 2013, bà Melissa M. Skelton là giám mục giáo phận New Westminster ở Vancouver, bang Colombie-Britannique, ngày thứ bảy 12 tháng 5, bà được bầu chọn làm giám mục các bang Colombie-Britannique và Yukon của Giáo hội Anh giáo Canada.

Bà Skelton, 67 tuổi là phụ nữ đầu tiên ở chức vụ Tổng Giám mục coi sóc 30 giáo phận và 4 tỉnh bang thuộc giáo hội. Tổng Giám mục sẽ nhậm chức trong lần họp thượng hội đồng quy tụ các đại diện các giáo phận khác nhau vào tháng 9 – 2018 này.

Các bang thuộc giáo hội được quy tụ theo chu vi địa lý của các giáo phận và được các giám mục quản nhiệm ngày họ được bầu chọn theo chức vụ Tổng Giám mục.

Ngày thứ bảy 12 tháng 5, các thành viên của cử tri đoàn gồm các giám mục, linh mục và giáo dân đã bỏ phiếu điện tử qua cuộc hội đàm điện thoại. Giám mục Skelton đã được bầu chọn trong lần bỏ phiếu đầu tiên. Nữ giám mục thay thế Giám mục John Privett tại chức từ năm 2009. Giám mục Privett sẽ kết thúc nhiệm kỳ giám mục giáo phận Kootenay của mình vào cuối tháng này.

Tại Québec, các giáo phận Anh giáo Montréal và Québec thuộc tỉnh dòng giáo hội Canada. Giám mục giáo phận Montréal là Nữ giám mục Mary Irwin-Gibson được bầu năm 2015, bà là phụ nữ đầu tiên ở chức vụ này từ khi giáo phận được thành lập năm 1850. Hiện nay ở Canada có bảy giáo phận Anh giáo do các phụ nữ lãnh đạo.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Xin đọc: Nữ Giám mục Anh giáo đầu tiên ở Luân Đôn